Consulaire tarieven in het Verenigd Koninkrijk

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

  • Betaling dient met een debit of credit card  (Visa of Master Card) te geschieden.
  • American Express, postwissels en cheques worden niet geaccepteerd.

Tarieven met ingang van 1 februari 2021

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR GBP
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 142,60 126,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 124,40 110,00
Zakenpaspoort / Business passpoort 142,60 126,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passpoort minor (under 18) 124,40 110,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 135,85 120,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 103,00 91,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document             50,85 45,00
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR GBP
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 196,00 173,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint 335,00 296,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 925,00 818,50
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 137,00 121,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 309,50
Consulaire documenten / Consular documents EUR GBP
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 26,50
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 23,00
Legalisaties / Legalisations EUR GBP
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen                            26,25 23,00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 23,00

Visa

EUR    

GBP

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Free of charge Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00 35,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00 70,50
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00 30,50
Caribisch visum / Carribbean visa 80,00 70,50
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6-11) 40,00 35,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia