Consulaire tarieven in het Verenigd Koninkrijk

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

  • Betaling dient met een debit of credit card  (Visa of Master Card) te geschieden.
  • American Express, postwissels en cheques worden niet geaccepteerd.

Tarieven met ingang van 1 juni 2020

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR GBP
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 139,70 125,50
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 121,85 109,50
Zakenpaspoort / Business passport 139,70 125,50
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 126,20 113,50
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 98,60 88,50
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document             49,80 44,50
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR GBP
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 191,00 172,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint 326,00 293,50
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 901,00 811,50
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 133,00 119,50
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 315,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR GBP
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 27,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 23,50
Legalisaties / Legalisations EUR GBP
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen                            26,25 23,50
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 23,50