Consulaire tarieven in Suriname

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. Betaling op het moment van de aanvraag en uitsluitend contant in Euro.

Tarieven vanaf 1 januari 2019

Paspoort en identiteitskaart EUR
Paspoort meerderjarige 136,00
Paspoort minderjarige 118,00
Zakenpaspoort 136,00
ID-kaart meerderjarige 123,00
ID-kaart minderjarige 96,00
Nooddocument 48,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot 60,00
Nederlandse nationaliteit krijgen EUR
Optieprocedure: enkelvoudig 187,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk 319,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige 21,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard 881,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard 1.124,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd 655,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd 899,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige 130,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) 350,00
Consulaire documenten EUR
Consulaire verklaringen 30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' 26,00
Legalisaties EUR
Legalisatie handtekening Nederlander 26,00
Legalisatie document 26,00
Bemiddeling opvragen document 103,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document 131,00

Voorwaarden bij het aanvragen of vernieuwen van een paspoort

Bij de paspoortaanvrag dient ook een bewijs van inschrijving bij het Centraal Bureau Burgerzaken (CBB) te worden overlegd.

De afhandelingstermijn is 4 weken.