Consulaire tarieven in Suriname

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. Betaling op het moment van de aanvraag en uitsluitend contant in Euro.

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Consulaire tarieven 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 145
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 126
Zakenpaspoort / Business passport 145
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18) 126
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 143
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 110
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document 52
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Surcharge application passport or ID card at a different location** 23
* Aanvraag op andere locatie dan ambassade, consulaat of EDV-kantoor. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Application at a location other than embassy, consulate or EDV office. The surcharge applies to all applicants.

Visa

EUR    

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis / Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee**** 35
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis / Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11) 40
Caribisch visum / Caribbean visa 80

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay

--
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland 
**** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 200
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint 342
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 22
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 945
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard 1.206
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 703
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered 965
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 139
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350
Consulaire documenten / Consular documents EUR
Consulaire verklaringen / Consular statements 30
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26
Legalisaties / Legalisations EUR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26
Legalisatie document / Legalisation document 26

Voorwaarden bij het aanvragen of vernieuwen van een paspoort

Bij de paspoortaanvraag dient ook een bewijs van inschrijving bij het Centraal Bureau Burgerzaken (CBB) te worden overlegd.

De afhandelingstermijn is 4 weken.