Consulaire tarieven in Singapore

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Op de Nederlandse ambassade in Singapore kunt u met credit kaart (MasterCard of Visa) betalen.

Tarieven vanaf 1 mei 2020

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR  SGD
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 139,70  214,50
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 121,85  187,10
Zakenpaspoort / Business passport 139,70  214,50
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 126,20  193,80
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 98,60  151,40
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document 49,80  76,50
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00  92,10

Visa

EUR    

SGD

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis  Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00  61,40
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00  122,80
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00 53,70
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis  Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar /Carribean visa child (6 - 11) 40,00 61,40
Caribisch visum / Carribbean visa 80,00  122,80
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay -- --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR SGD
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 191,00  293,30
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint 326,00  500,70
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00  32,20
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 901,00  1.384,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard 1.150,00  1.766,50
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 670,00  1.029,10
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered 920,00  1.413,20
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 133,00   204,30
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00  537,60
Consulaire documenten / Consular documents EUR SGD
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00  47,30
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25  40,30
Legalisaties / Legalisations EUR SGD
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25  40,30
Legalisatie document / Legalisation document 26,25  40,30
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00  158,20
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00  201,20