Consulaire tarieven in Singapore

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Op de Nederlandse ambassade in Singapore kunt u met credit kaart (MasterCard of Visa) betalen.

Tarieven vanaf 1 november 2019

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR  SGD
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 136,16  205,60
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 118,76  179,40
Zakenpaspoort / Business passport 136,16  205,60
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 123,00  185,80
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 96,12  145,20
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document 48,55  73,30
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00  90,60

Visa

EUR    

SGD

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis  Free
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 35,00  52,80
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 60,00  90,60
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00  52,80
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis  Free
Caribisch visum / Carribbean visa 35,00  52,80
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay -- --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR SGD
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 187,00     282,40
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint 319,00     481,80
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00       31,70
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 881,00  1.330,80
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard 1.124,00  1.697,80
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 655,00     989,40
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered 899,00  1.358,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 130,00     196,30
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00     528,70
Consulaire documenten / Consular documents EUR SGD
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00  45,30
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25  39,60
Legalisaties / Legalisations EUR SGD
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25  39,60
Legalisatie document / Legalisation document 26,25  39,60
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00  155,50
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00  197,80