Trouwen in Portugal

Wilt u als Nederlander trouwen in Portugal? Dan is er een aantal zaken waar u aan moet denken.
 

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
 • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
 • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte inschrijven bij het Nederlandse register. Dit doet u bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Legalisatie buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte

Als u de buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte in Nederland wilt laten inschrijven, moet u de buitenlandse akte meestal eerst laten legaliseren. Dit doet u in het land waar u getrouwd bent. Soms moet de akte ook nog worden gelegaliseerd door de Nederlandse ambassade of consulaat in dat land. Wat u moet doen leest bij de legalisatie-informatie van het land.

Trouwen in dit land of gebied

Er is geen extra informatie.

Benodigde documenten om te trouwen in Portugal

De Portugese Burgerlijke Stand (Conservatória dos Registos Centrais) zal u vragen  de volgende documenten aan te leveren:

 • Internationale geboorteakte (op te vragen bij de gemeente van uw geboorteplaats in Nederland)
 • Bewijs van huwelijksbevoegdheid (Certificado de Capacidade Matrimonial)  (op te vragen bij de gemeente van uw laatste woonplaats in Nederland)

De gemeente is de bevoegde instantie om u te informeren over welke documenten u hiervoor moet overleggen. Over het algemeen geldt:

Van uzelf:

 • Een geldig identiteitsdocument
 • Een geldige verblijfsvergunning
 • Een geboorteakte
 • Indien u bent uitgeschreven uit een NL gemeente, een extra verklaring van burgerlijke staat van de Nederlandse Ambassade te Lissabon*

Van uw aanstaande (Portugese) partner:

 1. Een geldig identiteitsdocument
 2. Een bewijs van woonplaats (atestado de residência) af te geven door de deelgemeente (junta de freguesia), gelegaliseerd en vertaald
 3. Een internationale geboorteakte

Van uw aanstaande (niet Nederlandse en niet Portugese) partner: v.w.b. punt 3 raadpleeg gelegaliseerde documenten

* Benodigde documenten om de verklaring van burgerlijke staat te verkrijgen:

 • Een geldig identiteitsdocument
 • Een geldige verblijfsvergunning (certificado de registo de cidadão europeu of autorização de residência)
 • Een origineel RNI uittreksel, verkrijgbaar bij een RNI gemeente