Consulaire tarieven in Portugal

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

De Nederlandse ambassade in Lissabon geeft de voorkeur aan elektronische betalingen (met pinpas of credit card). Kan dit niet, dan kunt u contant betalen, in euro's (EUR). 

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven vanaf 1 augustus 2021

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card / Passaporte e cartão de identidade  EUR
Paspoort meerderjarige / Passport adult / Passaporte para adultos 142,60
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) / Passaporte para menores 124,40
Zakenpaspoort / Business passport / Passaporte de negócios 142,60
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18) / Passaporte de negócios para menores   124,40
ID-kaart meerderjarige / ID card adult / Cartão de identidade para adultos 141,50
ID-kaart minderjarige / ID card minor / Cartão de identidade para menores 108,65
Nooddocument / Emergency document / Laissez passer (ou passaporte de emergência) 50,85
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse / Laissez passer para restos mortais 60,00
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality / Aquisição da nacionalidade neerlandesa  EUR
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single / Procedimento de opção: simples 196,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk/ Option procedure: plural / Procedimento de opção: grupo 335,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor / Procedimento de opção: taxa adicional para menores 22,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard / Naturalização: simples, padrão 925,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard / Naturalização: grupo, padrão 1.181,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered / Naturalização: simples, reduzido 688,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered / Naturalização: grupo, reduzido 945,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor / Naturalização: taxa adicional para menores 137,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration examination (for naturalisation) / Exame de integração cívica 350,00
Consulaire documenten / Consular documents / Documentos consulares EUR
Consulaire verklaringen / Consular statements / Declarações consulares 30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate / Declaração de cópia conforme  26,25
Legalisaties / Legalisation / Legalizações EUR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen / Legalização assinatura de cidadão neerlandês  26,25
Legalisatie document / Legalisation document / Legalização documento 26,25
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents / Intermediação solicitação de documento  103,00