Consulaire tarieven in Portugal

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

De Nederlandse ambassade in Lissabon geeft de voorkeur aan elektronische betalingen (met pinpas of credit card). Kan dit niet, dan kunt u contant betalen, in euros (EUR). 

Tarieven vanaf 1 januari 2019

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR
Paspoort meerderjarige / Passport adult 136,16
Paspoort minderjarige / Passport minor 118,67
Zakenpaspoort / Business passport 136,16
ID-kaart meerderjarige / ID card adult 123,00
ID-kaart minderjarige / ID card minor 96,12
Nooddocument / Emergency document 48,55
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 187,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk/ Option procedure: plural 319,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 881,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.124,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 655,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered  899,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 130,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration examination (for naturalisation) 350,00
Consulaire documenten / Consular documents  EUR
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25
Legalisaties / Legalisation EUR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25
Legalisatie document / Legalisation document 26,25