Consulaire tarieven in Peru

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

U kunt alleen in contact betalen in lokale valuta (Peruaanse sol).

Tarieven vanaf 1 januari 2019

Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidad EUR PEN
Paspoort meerderjarige / Pasaporte adulto 136,16  500,00
Paspoort minderjarige / Pasaporte menor de 18 años 118,76  436,00
Zakenpaspoort / Pasaporte de negocios 136,16  500,00
ID-kaart meerderjarige / Tarjeta de identidad adulto 123,00  452,00
ID-kaart minderjarige / Tarjeta de identidad menor de 18 años 96,12 353,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia 48,55 178,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Salvoconducto para transporte de restos mortales 60,00 220,00

Visa / Visados

EUR

PEN

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visado Schengen niños menores de 6 años Gratis Gratis
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visado Schengen menores de edad (de 6 a 11 años) 35,00 128,00
Schengenvisum normaal tarief / Visado Schengen 60,00 220,00
Schengenvisum laag tarief* / Visado Schengen tarifa reducida** 35,00 128,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visado caribeño, niños menores de 6 años Gratis Gratis
Caribisch visum / Visado caribeño 35,00 128,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (permiso de residencia provisional) la tarifa varía según el propósito de la estancia -- --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland  
** facilitación de la expedición de visados para los ciudadanos de Armenia, Azerbaiyán, Kosovo, Ucrania y Rusia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtener la nacionalidad holandesa EUR PEN
Optieprocedure: enkelvoudig / Opción simple 187,00 687,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Opción en conjunto 319,00

1.172,00

Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Opción incluyendo menor de edad 21,00 77,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalización simple 881,00 3.238,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalización en conjunto 1.124,00 4.132,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalización simple, tarifa rebajada 655,00 2.408,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalización en conjunto, tarifa rebajada 899,00 3.305,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalización incluyendo menor de edad 130,00 477,00
Inburgeringsexamen voor naturalisatie / Examen de naturalización 350,00 1.286,00
Consulaire documenten / Documentos consulares EUR PEN
Consulaire verklaringen / Certificados consulares 30,00 112,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada 26,25 98,00
Legalisaties / Legalizaciones EUR PEN
Legalisatie hantekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés 26,25 96,00
Legalisatie document / Legalización de un documento 26,25 96,00
Bemiddeling opvragen document / Mediación en la solicitud de un documento 103,00 378,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren / Mediación en la solicitud, trámite y legalización documento 131,00 481,00