Consulaire tarieven in Noorwegen

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Vanwege regelmatige wisselingen in de wisselkoers, staan hier alleen de prijzen in euro's (EUR). De Nederlandse ambassade in Oslo geeft voorkeur aan betalingen met bankkaart of creditkaart. Het bedrag wordt afgerekend in Noorse kronen (NOK).

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven 2021

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR
Paspoort meerderjarige / Passport adult 142,60
Paspoort minderjarige / Passport minor 124,40
Zakenpaspoort meerderjarige / Business passport 142,60
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor 124,40
Laissez passer of Noodpaspoort / Laissez passer or Emergency passport 50,85
Nederlandse ID-kaart meerderjarige / Dutch ID card adult 135,85
Nederlandse ID-kaart minderjarige / Dutch ID card minor

103,00

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single     196,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint     335,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor       22,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard     925,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard  1.181,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered     688,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered     945,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor     137,00
Civic integration exam (for naturalisation) 350,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00
Verklaring áfschrift is confirm origineel / Certified copy 26,50
Legalisaties / Legalisations EUR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen   26,25
Bemiddeling opvragen document / Assitance in requesting documents 103,00
Legaliseren document / Legalization document

  26,25

Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalisation / apostilleren document 131,00
Overig / Other EUR
Porto aangetekend versturen binnen Noorwegen / Registered sending of document within Norway   17,00
Porto aangetekend versturen naar Zweden / IJsland / Registered sending of document to Iceland or Sweden   22,50