Consulaire tarieven in Mexico

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de Nederlandse ambassade in Mexico kunt u alleen contant betalen in Mexicaanse pesos (MXN).

Tarieven geldig vanaf 01 september 2020

Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidad EUR MXN
Paspoort meerderjarige / Pasaporte adulto 139,70 3.610,00
Paspoort minderjarige / Pasaporte menor de 18 años 121,85 3.150,00
Zakenpaspoort / Pasaporte de negocios 139,70 3.610,00
ID-kaart meerderjarige / Tarjeta de identidad adulto 126,20 3.260,00
ID-kaart minderjarige / Tarjeta de identidad menor de 18 años 98,60 2.550,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia 49,80 1.290,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Salvoconducto para transporte de restos mortales 60,00 1.550,00

Visados

EUR

MXN

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visado Schengen niños menores de 6 años Gratis Sin costo
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visado Schengen menores de edad (de 6 a 11 años) 40,00 1.030,00
Schengenvisum normaal tarief / Visado Schengen 60,00 1.540,00
Schengenvisum laag tarief* / Visado Schengen tarifa reducida** 35,00 900,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visado caribeño, niños menores de 6 años Gratis Sin costo
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visado caribeño menores de edad de 6 a 11 años 35,00 900,00
Caribisch visum / Visado caribeño 80,00 2.070,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (permiso de residencia provisional) la tarifa varía según el propósito de la estancia --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland  
** facilitación de la expedición de visados para los ciudadanos de Armenia, Azerbaiyán, Kosovo, Ucrania y Rusia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtener la nacionalidad holandesa EUR MXN
Optieprocedure: enkelvoudig / Opción simple 191,00 4.940,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Opción en conjunto 326,00 8.440,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Opción incluyendo menor de edad 21,00 540,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalización simple 901,00 23.340,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalización en conjunto 1.150,00 29.790,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalización simple, tarifa rebajada 670,00 17.350,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalización en conjunto, tarifa rebajada 920,00 23.830,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalización incluyendo menor de edad 133,00 3.440,00
Inburgeringsexamen voor naturalisatie / Examen de naturalización 350,00 9.060,00
Consulaire documenten / Documentos consulares EUR MXN
Consulaire verklaringen / Certificados consulares 30,00 770,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada 26,25 680,00
Legalisaties / Legalizaciones EUR MXN
Legalisatie hantekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés 26,25 680,00
Bemiddeling opvragen document / Mediación en la solicitud de un documento 103,00 2.660,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren / Mediación en la solicitud, trámite y legalización documento 131,00 3.390,00