Consulaire tarieven in Mexico

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de Nederlandse ambassade in Mexico kunt u alleen contant betalen in Mexicaanse pesos (MXN).

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven geldig vanaf 1 augustus 2021

Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidad / Passport and identity card EUR MXN
Paspoort meerderjarige / Pasaporte adulto / Passport 142,60 3.370,00
Paspoort minderjarige / Pasaporte menor de 18 años / Passport (minors 0-17) 124,40 2.940,00
Zakenpaspoort / Pasaporte de negocios / Business Passport 142,60 3.370,00
Zakenpaspoort minderjarige / Pasaporte de negocios menor de 18 años / Business Passport (minors 0-17) 124,40 2.940,00
ID-kaart meerderjarige / Tarjeta de identidad adulto / Dutch Identity card 141,50
ID-kaart minderjarige / Tarjeta de identidad menor de 18 años / Dutch Identity card (minors 0-17) 108,65
Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia / Laissez passer or emergency passport 50,85 1.200,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Salvoconducto para transporte de restos mortales / Laissez-passer for a corpse 60,00 1.410,00

Visa / Visados

EUR

MXN

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visado Schengen niños menores de 6 años / Schengen visa, children (until age 6) Gratis Sin costo
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visado Schengen menores de edad (de 6 a 11 años) / Schengen visa (minors 6-11) 40,00 940,00
Schengenvisum normaal tarief / Visado Schengen / Schengen visa, normal tariff 80,00 1.890,00
Schengenvisum laag tarief* / Visado Schengen tarifa reducida** / Schengen visa, low tariff*** 35,00 820,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visado caribeño, niños menores de 6 años / Caribbean visa, children (until age 6) Gratis Sin costo
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visado caribeño menores de edad de 6 a 11 años / Caribbean visa (minors 6-11) 40,00 940,00
Caribisch visum / Visado caribeño / Caribbean visa 80,00 1.890,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (permiso de residencia provisional) la tarifa varía según el propósito de la estancia / MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland   
** facilitación de la expedición de visados para los ciudadanos de Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Cabo Verde y Rusia
*** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtener la nacionalidad holandesa / Obtaining Dutch nationality EUR MXN
Optieprocedure: enkelvoudig / Opción simple / Option, single 196,00 4.630,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Opción en conjunto / Option, plural 335,00 7.910,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Opción incluyendo menor de edad / Option, including a minor 22,00 520,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalización simple / Naturalisation, single standard 925,00 21.860,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalización en conjunto / Naturalisation, plural standard 1.181,00 27.910,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalización simple, tarifa rebajada / Naturalisation, single lowered 688,00 16.260,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalización en conjunto, tarifa rebajada / Naturalisation plural lowered 945,00 22.340,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalización incluyendo menor de edad / Naturalisation, including a minor 137,00 3.230,00
Inburgeringsexamen voor naturalisatie / Examen de naturalización / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 8.270,00
Consulaire documenten / Documentos consulares / Consular documents EUR MXN
Consulaire verklaringen / Certificados consulares / Consular statements 30,00 700,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 620,00
Legalisaties / Legalizaciones / Legalisations EUR MXN
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 620,00
Bemiddeling opvragen document / Mediación en la solicitud de un documento / Assistance in requesting documents 103,00 2.430,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren / Mediación en la solicitud, trámite y legalización documento / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 3.090,00