Consulaire tarieven in Mexico

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt alleen contant betalen en in Mexicaanse pesos (MXN).

Tarieven vanaf 28 januari 2019

Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidad EUR MXN
Paspoort meerderjarige / Pasaporte adulto 136,16 2.970,00
Paspoort minderjarige / Pasaporte menor de 18 años 118,76 2.590,00
Zakenpaspoort / Pasaporte de negocios 136,16 2.970,00
ID-kaart meerderjarige / Tarjeta de identidad adulto 123,00 2.680,00
ID-kaart minderjarige / Tarjeta de identidad menor de 18 años 96,12 2.090,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia 48,55 1.060,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Salvoconducto para transporte de restos mortales 60,00 1.310,00

Visados

EUR

MXN

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visado Schengen niños menores de 6 años Gratis Sin costo
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visado Schengen menores de edad (de 6 a 11 años) 35,00 760,00
Schengenvisum normaal tarief / Visado Schengen 60,00 1.310,00
Schengenvisum laag tarief* / Visado Schengen tarifa reducida** 35,00 760,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visado caribeño, niños menores de 6 años Gratis Sin costo
Caribisch visum / Visado caribeño 35,00 760,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (permiso de residencia provisional) la tarifa varía según el propósito de la estancia --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland  
** facilitación de la expedición de visados para los ciudadanos de Armenia, Azerbaiyán, Kosovo, Ucrania y Rusia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtener la nacionalidad holandesa EUR MXN
Optieprocedure: enkelvoudig / Opción simple 187,00 4.080,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Opción en conjunto 319,00 6.960,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Opción incluyendo menor de edad 21,00 450,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalización simple 881,00 19.230,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalización en conjunto 1.124,00 24.540,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalización simple, tarifa rebajada 655,00 14.300,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalización en conjunto, tarifa rebajada 899,00 19.620,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalización incluyendo menor de edad 130,00 2.830,00
Inburgeringsexamen voor naturalisatie / Examen de naturalización 350,00 7.640,00
Consulaire documenten / Documentos consulares EUR MXN
Consulaire verklaringen / Certificados consulares 30,00 650,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada 26,25 570,00
Legalisaties / Legalizaciones EUR MXN
Legalisatie hantekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés 26,25 570,00
Legalisatie document / Legalización de un documento 26,25 570,00
Bemiddeling opvragen document / Mediación en la solicitud de un documento 103,00 2.240,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren / Mediación en la solicitud, trámite y legalización documento 131,00 2.860,00