Wat doen wij in Mali?

Ontwikkelingssamenwerking

Mali is één van de Nederlandse partnerlanden voor  ontwikkelingssamenwerking. Er wordt gewerkt op de volgende speerpunten: Veiligheid en Rechtsorde, Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten, en Water en Voedselzekerheid. Een nieuwe strategie is in ontwikkeling en zal later dit jaar beschikbaar komen.

Economie en Handel

De ambassade biedt ondersteuning aan Nederlandse ondernemingen die in Mali, Niger of Burkina Faso actief zijn of willen worden. IN West-Afrika in het algemeen zijn er kansen voor Nederlandse ondernemers op het gebeid van bijvoorbeeld Water, Landbouw, Milieu, Techniek, Nieuwe Technologie en Energie. Andersom helpt de ambassade bij het informeren van lokale ondernemers over producten en diensten van Nederlandse ondernemingen. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, onderhoudt de ambassade contacten met de centrale en lokale overheden, met ondernemers, handelspromotieorganisaties en beroepenvereningingen.

Beurzen en Onderwijs

Beurzen voor ondersteuning van het midden- en hoger kader

Voor de totstandkoming van duurzame ontwikkeling en economische groei is een goed opgeleid midden- en hoger kader noodzakelijk. Ook in Mali is er een grote behoefte aan mensen die beleidsplannen kunnen opstellen, maatschappelijke hervormingen kunnen doorvoeren, het middenveld kunnen mobiliseren en kennis kunnen overdragen. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt ontwikkelingslanden bij de opbouw en versterking van hun capaciteit op het gebied van wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs.

Contributie aan de VN Stabiliseringsmissie MINUSMA

Nederland ondersteunt MINUSMA sinds het voorjaar van 2014 met militaire, politie en civiele capaciteit. Een belangrijk onderdeel van de bijdrage is het opzetten van een inlichtingencapaciteit geweest. Daarnaast werden (en worden) Nederlandse eenheden en capaciteiten ook ingezet voor medische evacuatie, transport, escalatiedominantie voor MINUSMA-eenheden en de bescherming van burgers. In 2017 zet Nederland de bijdrage voort met een eenheid lange afstandsverkenning, die dient in het noorden van het land als robuuste grondeenheid, logistieke ondersteuning, stafofficieren, inlichtingenanalyse, politie en civiele adviseurs (totaal ongeveer 290 personen).