Trouwen in Maleisië

Wilt u als Nederlander trouwen in Maleisië? Dan is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte inschrijven bij het Nederlandse register. Dit doet u bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Legalisatie buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte

Als u de buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte in Nederland wilt laten inschrijven, moet u de buitenlandse akte meestal eerst laten legaliseren. Dit doet u in het land waar u getrouwd bent. Soms moet de akte ook nog worden gelegaliseerd door de Nederlandse ambassade of consulaat in dat land. Wat u moet doen leest bij de legalisatie-informatie van het land.

Trouwen in dit land of gebied

Registratie huwelijk bij Marriage registration office

U moet zich registeren bij het marriage registration office in de plaats waar u wil trouwen. Beide partners dienen hiervoor persoonlijk aanwezig te zijn. Het registreren van de trouwdatum wordt gezien als ondertrouw ("notice of marriage"). Na 21 dagen kunt u dan trouwen op de door uw aangegeven datum.

Huwelijksvoltrekking

De formele huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden in het marriage registration office. Hierbij dienen twee getuigen aanwezig te zijn die zich kunnen identificeren aan de hand van hun paspoort. De keuze van de lokatie voor een eventueel daaropvolgende ceremonie is geheel aan u.

Tot slot

Informeer altijd persoonlijk bij de lokale autoriteiten, in dit geval het marriage registration office, voor de laatste stand van zaken. Lokale regelgeving kan wijzigen. De toestemming om te mogen trouwen kan niet op alle marriage registration offices worden gegeven. Deze dient men eerst op het hoofdkantoor te halen, alvorens zich te registreren op het marriage registration office naar keuze.

Het is verstandig om uw buitenlandse huwelijksakte in te schrijven in het landelijke huwelijksregister. Om de Maleisische huwelijksakte in te kunnen schrijven in Nederland dient deze eerst in Maleisië te worden gelegaliseerd.