Geboorte aangeven in Libanon

Wanneer uw kind in Libanon wordt geboren, moet u daar aangifte doen. U kunt de geboorteakte daarna eventueel in Nederland laten registeren. U kunt uw kind erkennen in Libanon of in Nederland.

Aangifte van geboorte kind

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet aangifte van de geboorte gedaan worden bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. Bij de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. In enkele landen is het ook mogelijk om de aangifte te doen bij de Nederlandse ambassade.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Buitenlandse geboorteakte in Nederland registreren

U kunt de buitenlandse geboorteakte laten registreren bij de gemeente Den Haag in Nederland. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn. Bijvoorbeeld als u of uw kind later een afschrift of uittreksel van de geboorteakte nodig heeft.

Heeft u de aangifte bij de lokale autoriteiten gedaan? Dan is de geboorteakte een buitenlands document. In veel gevallen moet u een buitenlands document nog laten legaliseren en vertalen. Dit verschilt per land. Wat u moet doen, staat bij de legalisatie-informatie onder buitenlandse documenten legaliseren.

Geboorteakte opvragen bij Nederlandse ambassade

U kunt geen aangifte doen van de geboorte van uw kind bij een Nederlandse ambassade. Dit kon tot 1 januari 2012. Maar nu niet meer. Heeft u voor 1 januari 2012 aangifte gedaan van een geboorte? Dan heeft u een Nederlandse akte die u niet hoeft te legaliseren voor gebruik in Nederland. Heeft u hiervan een afschrift of uittreksel nodig? Dan vraagt u dit op bij de Nederlandse ambassade waar de akte is opgesteld. Woont u in het land waar de geboorteakte is afgegeven, dan kunt u zelf contact opnemen met de ambassade. In alle andere gevallen kunt u per e-mail een aanvraag doen bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Kind erkennen in het buitenland of in Nederland

Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u een bepaalde procedure volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte.

Hoe u uw kind erkent in uw land, staat onder ‘Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied’. Een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied

Geboorte in Libanon

De registratie van de geboorte van uw kind in Libanon verloopt in 2 stappen:

  1. de burgemeester ('mukhtar’) stelt de geboorteakte op
  2. uzelf of de mukhtar registreert de geboorteakte bij het regionale kantoor van de burgerlijke stand (Civil Status Department)

Het Civil Status Department vraagt bewijs dat u getrouwd bent.

Erkenning in Libanon

Als u niet getrouwd bent wordt uw kind geregistreerd als 'biologisch kind'.

Als ongehuwde moeder tekent u bij de mukhtar een verklaring om uw kind te erkennen.

Ook als vader tekent u bij de mukhtar een verklaring om uw kind te erkennen.

Het Civil Status Department kan om documenten vragen of een onderzoek instellen waardoor de geboorteregistratie enige tijd kan duren.

U krijgt geen apart bewijs van de erkenning.

Hoe vraag ik een afschrift op van mijn geboorteakte?

Een afschrift vraagt u op bij het regionale kantoor van het Civil Status Department. Dit kan via de mukhtar of rechtstreeks met toestemming van het Civil Status Department. U kunt ook een familielid of een derde persoon machtigen om het afschrift voor u op te vragen.

Bent u in Libanon geboren maar bestaat het plaatselijke geboorteregister niet meer? Dan vraagt u een verklaring op dat uw geboorteakte niet meer beschikbaar is. 

Bent u in Libanon geboren maar is uw geboorte nooit geregistreerd? Dan vraagt u een verklaring op dat uw geboorte niet in de Libanese registers voorkomt.

Kan ik mijn geboorte bewijzen met een ander document dan een geboorteakte?

U kunt uw geboorte in Libanon alleen bewijzen met een afschrift van uw Libanese geboorteakte. Dit kan niet met een Libanees persoonsuittreksel ('personal civil status extract') of familieuittreksel ('family civil status extract').