Geboorte aangeven in Libanon

Wanneer uw kind in Libanon wordt geboren, moet u daar aangifte doen. Woont u in Nederland, dan bent u verplicht om de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. U kunt uw kind erkennen in Libanon of in Nederland.

Aangifte van geboorte kind

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte doen van de geboorte bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. Na de aangifte krijgt u een geboorteakte mee.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Buitenlandse geboorteakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren.

Buitenlandse akte omzetten in Nederlandse akte

U kunt de buitenlandse geboorteakte ook nog laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.  

Een akte omzetten is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u of uw kind in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u dan online op bij de gemeente Den Haag. 

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte

Kind erkennen in het buitenland of in Nederland

Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u bepaalde procedures volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte.

Hoe u uw kind erkent in uw land, staat onder ‘Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied’. Een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied

Geboorte in Libanon

De registratie van de geboorte van uw kind in Libanon verloopt in 2 stappen:

  1. de burgemeester ('mukhtar’) stelt de geboorteakte op
  2. uzelf of de mukhtar registreert de geboorteakte bij het regionale kantoor van de burgerlijke stand (Civil Status Department)

Het Civil Status Department vraagt bewijs dat u getrouwd bent.

Erkenning in Libanon

Als u niet getrouwd bent wordt uw kind geregistreerd als 'biologisch kind'.

Als ongehuwde moeder tekent u bij de mukhtar een verklaring om uw kind te erkennen.

Ook als vader tekent u bij de mukhtar een verklaring om uw kind te erkennen.

Het Civil Status Department kan om documenten vragen of een onderzoek instellen waardoor de geboorteregistratie enige tijd kan duren.

U krijgt geen apart bewijs van de erkenning.

Hoe vraag ik een afschrift op van mijn geboorteakte?

Een afschrift vraagt u op bij het regionale kantoor van het Civil Status Department. Dit kan via de mukhtar of rechtstreeks met toestemming van het Civil Status Department. U kunt ook een familielid of een derde persoon machtigen om het afschrift voor u op te vragen.

Bent u in Libanon geboren maar bestaat het plaatselijke geboorteregister niet meer? Dan vraagt u een verklaring op dat uw geboorteakte niet meer beschikbaar is. 

Bent u in Libanon geboren maar is uw geboorte nooit geregistreerd? Dan vraagt u een verklaring op dat uw geboorte niet in de Libanese registers voorkomt.

Kan ik mijn geboorte bewijzen met een ander document dan een geboorteakte?

U kunt uw geboorte in Libanon alleen bewijzen met een afschrift van uw Libanese geboorteakte. Dit kan niet met een Libanees persoonsuittreksel ('personal civil status extract') of familieuittreksel ('family civil status extract').