Trouwen in Italië

Wilt u als Nederlander trouwen in Italië? Dan is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
 • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
 • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte inschrijven bij het Nederlandse register. Dit doet u bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Legalisatie buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte

Als u de buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte in Nederland wilt laten inschrijven, moet u de buitenlandse akte meestal eerst laten legaliseren. Dit doet u in het land waar u getrouwd bent. Soms moet de akte ook nog worden gelegaliseerd door de Nederlandse ambassade of consulaat in dat land. Wat u moet doen leest bij de legalisatie-informatie van het land.

Trouwen in dit land of gebied

Trouwen in Italië - u bent Nederlander en woont in Nederland

Om als Nederlander woonachtig in Nederland in het huwelijk te kunnen treden in Italië moeten de volgende recente (niet ouder dan 1 jaar), originele documenten worden ingeleverd bij de Italiaanse gemeente waar u wilt trouwen:

 • geldig Nederlands paspoort of ID-kaart;
 • geboorteakte (meertalig model, met vermelding van de namen van de ouders);*
 • verklaring van huwelijksbevoegdheid (meertalig model) afgegeven door de Nederlandse gemeente waar u bent ingeschreven.*
  *deze documenten hoeven niet gelegaliseerd te worden

Het is niet noodzakelijk een door de Nederlandse ambassade in Rome opgemaakte “nulla osta” (verklaring van huwelijksbevoegdheid) te overleggen. Bij sommige Italiaanse gemeenten is dit niet bekend. Als dit het geval is bij de gemeente waar u wilt trouwen, dan kunt u de op deze website geplaatste consulaire verklaring in kleur printen en samen met de Nederlandse meertalige documenten afgeven.

Partners van gelijk geslacht en geregistreerd partnerschap

 • Het huwelijk en het samenlevingscontract voor partners van gelijk geslacht zijn al langere tijd onderwerp van politieke, maatschappelijke en juridische discussie in Italië.
 • Italië staat vooralsnog geen huwelijk tussen partners van gelijk geslacht toe.
 • Begin 2016 keurde de Italiaanse senaat wel een wet op samenlevingscontracten tussen partners van gelijk geslacht goed.
 • Daarmee kregen partners van gelijk geslacht dezelfde rechten als getrouwde echtparen, voor wat betreft erfenissen, samenwonen, pensioen en het aannemen van elkaars naam.
 • De wet voorziet niet in het recht op adoptie, ook niet van kinderen van de ene partner door de andere partner.
 • Om een geregistreerd partnerschap te sluiten bij een Italiaanse gemeente, dient u de volgende documenten te overleggen:
  - geldig Nederlands paspoort of ID-kaart;
  - geboorteakte (meertalig model, met vermelding an de namen van de ouders);*
  - verklaring van huwelijksbevoegdheid (meertalig model) afgegeven door de Nederlandse gemeente waar u bent ingeschreven.*
  * deze documenten hoeven niet gelegaliseerd te worden

Trouwen in Italië - u bent Nederlander en woont in Italië

Woont u in Italië (of in het buitenland), dan wordt door de Italiaanse gemeente vaak een zogenaamde Nulla Osta gevraagd. Dat is een verklaring over uw voorgenomen huwelijk afgegeven door de Nederlandse ambassade in Rome, met daarin uw persoonsgegevens en uw burgerlijke staat.

Neem contact op met de gemeente van de plaats waar u wilt gaan trouwen. Als een nulla osta wordt gevraagd dan dient u de volgende stukken te geven:

 • (kopie van) een geldig Nederlands paspoort of ID-kaart
 • geboorteakte (meertalig model met vermelding van namen van de ouders)
 • uittreksel uit de basisadministratie van de laatste woonplaats in Nederland, met vermelding van uw burgerlijke staat
 • verklaring waarop de volgende gegevens staan vermeld:
  - persoonsgegevens
  - adresgegevens
  - burgerlijke staat
  - nationaliteit
  - als u eerder getrouwd geweest bent*: een echtscheidingsakte
  * In de Italiaanse wetgeving staat vermeld dat vrouwen pas 300 dagen na de definitieve uitspraak van de scheiding weer mogen trouwen.

Heeft u tussen uw vertrek uit Nederland en uw vestiging in Italië in een ander land gewoond? Dan dient u daar ook een verklaring op te vragen bij de lokale autoriteiten, met vermelding van uw burgerlijke staat in de periode dat u daar woonde.

Aanvraagprocedure van een Nulla Osta

Een Nulla Osta kan schriftelijk aangevraagd worden. Stuur uw verzoek voor een Nulla Osta samen met de benodigde documenten naar:

Nederlandse ambassade
T.a.v. de Consulaire Afdeling
Via Michele Mercati 8
00197 Rome

De kosten voor de Nulla Osta en het verzenden in Italië bedragen € 42,50 (Nulla Osta ad € 30,00 en ad € 12,50 verzending per koerierdienst). Dit bedrag dient u over te maken naar:

Bankrekeningnummer: NL74 INGB 0705 454 177
Ten name van: Ministerie van Buitenlandse Zaken Betreft FSO
BIC: INGBNL2A
onder vermelding van: ROME / Nulla Osta én uw achternaam

Nadat u betaald hebt, kunt u een kopie van de overschrijving met uw aanvraag meesturen. U mag het bewijs van overschrijving ook inscannen en per e-mail opsturen naar: rom-ca@minbuza.nl. Vermeld 'Nulla Osta + uw achternaam' in het onderwerp.

Trouwen in Italië - enkele aandachtspunten

 • In de Italiaanse wetgeving is vermeld dat vrouwen die eerder getrouwd zijn geweest pas 300 dagen na de definitieve uitspraak van de scheiding weer kunnen trouwen. De datum van scheiding wordt niet vermeld op de verklaring van huwelijksbevoegdheid. Daarom moet u aanvullende documenten overleggen. Neem in dat geval via e-mail contact op met de Nederlandse ambassade in Rome;
 • Mocht u in een ander land dan Nederland geboren zijn, ga dan na of een door dat land afgegeven geboorteakte wordt geaccepteerd door de Italiaanse gemeente;
 • Ondertrouw is niet noodzakelijk voor een huwelijk in Italië tussen twee Nederlanders die niet in Italië wonen;
 • Een in Italië rechtsgeldig gesloten huwelijk, vastgelegd in een Italiaanse akte, wordt zonder meer in Nederland erkend;
 • Net als in Nederland kan men in Italië kiezen tussen een huwelijk in gemeenschap van goederen ('la comunione dei beni') of op huwelijkse voorwaarden ('la separazione dei beni'). Als u voor de laatste optie kiest, kunt u de voorwaarden door een notaris in Nederland laten opstellen, en het document vervolgens meenemen naar de gemeente waar u gaat trouwen;
 • U moet uw huwelijk registreren bij de gemeente waar u woont. Hiervoor is een Italiaanse huwelijksakte (meertalig model) nodig. Deze hoeft niet gelegaliseerd te worden;
 • Verder is het aan te raden om uw Italiaanse huwelijksakte (meertalig model) bij de gemeente Den Haag om te laten zetten in een Nederlandse huwelijksakte;
 • Het is niet nodig de ambassade in Rome op de hoogte te stellen van uw voornemen om in Italië te gaan trouwen.