Consulaire tarieven in Iran

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de Nederlandse ambassade in Teheran kunt u contant betalen in euro’s (EUR) of electronisch met bank- en creditkaarten die in Nederland geaccepteerd worden. Biljetten van 200 en 500 euro worden niet geaccepteerd.

Tarieven vanaf 2 januari 2020

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 135,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 120,00
Zakenpaspoort / Business passport 135,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 125,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 95,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document 45,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00

Visa

EUR    

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11) 40,00
Caribisch visum / Carribbean visa 80,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 190,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint 325,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 20,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 900,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard 1.150,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 670,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered 920,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 130,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 25,00
Legalisaties / Legalisations EUR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 25,00
Legalisatie document / Legalisation document 25,00