Consulaire tarieven in Indonesië

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Betalingswijze

  • betalingen in IDR
  • betalingen contant, met credit card (Visa or Master) en Nederlandse debit card.

Tarieven vanaf 1 januari 2019

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR IDR
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 136,16
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 118,76
Zakenpaspoort / Business passport 136,16
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 123,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 96,12
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document                48,25
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00

Visa

EUR    

IDR

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 35,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 60,00
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00
Schengenvisum, hoog tarief / Schengen visa high fee 70,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis
Caribisch visum / Carribbean visa 35,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR IDR
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single [A] 187,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural [B] 319,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor [C] 21,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard [D] 881,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard [E] 1.124,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered [F] 655,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered [G] 899,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor [H] 130,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR IDR
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00
Verklaring omtrent Nederlandse nationaliteit / Statement regarding Dutch nationality            30,00
Verklaring omtrent burgerlijke staat / Statement regarding civil status 30,00
Verklaring omtrent inkomens / Statement of income and assets 30,00
Verklaring van voornemen huwelijk / Statement of no impediment to marriage 30,00
Verklaring van in leven zijn / Statement of being alive 30,00
Verklaring van woonplaats / Statement of residence 30,00
Legalisaties / Legalisations EUR IDR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25
Legalisatie document / Legalisation document 26,25
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00