Consulaire tarieven in Indonesië

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Betalingswijze

Vanwege het coronavirus/COVID-19 accepteert de ambassade in Jakarta tijdelijk geen contant geld.

  • betalingen in IDR
  • betalingen contant, met credit card (Visa or Master) en Nederlandse debit card.

Tarieven vanaf 1 september 2021

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR IDR
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 142,60 2.410.000,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 124,40 2.100.000,00
Zakenpaspoort / Business passport 142,60 2.410.000,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18) 124,40 2.100.000,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 141,50 2.390.000,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18)

108,65

1.840.000,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document                50,85 860.000,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 1.010.000,00

Visa

EUR    

IDR

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00 670.000,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00 1.350.000,00
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00 590.000,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11) 40,00 670.000,00
Caribisch visum / Caribbean visa 80,00 1.350.000,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay

--
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR IDR
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single [A] 196,00 3.320.000,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural [B] 335,00 5.670.000,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor [C] 22,00 370.000,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard [D] 925,00 15.670.000,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard [E] 1.181,00 20.010.000,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered [F] 688,00 11.660.000,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered [G] 945,00 16.010.000,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor [H] 137,00 2.320.000,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 5.930.000,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR IDR
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 500.000,00
Verklaring omtrent Nederlandse nationaliteit / Statement regarding Dutch nationality            30,00 500.000,00
Verklaring omtrent burgerlijke staat / Statement regarding civil status 30,00 500.000,00
Verklaring omtrent inkomens / Statement of income and assets 30,00 500.000,00
Verklaring van voornemen huwelijk / Statement of no impediment to marriage 30,00 500.000,00
Verklaring van in leven zijn / Statement of being alive 30,00 500.000,00
Verklaring van woonplaats / Statement of residence 30,00 500.000,00
Legalisaties / Legalisations EUR IDR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 440.000,00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 440.000,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 1.740.000,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 2.220.000,00