Consulaire tarieven in Indonesië

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Betalingswijze

  • betalingen in IDR
  • betalingen contant, met credit card (Visa or Master) en Nederlandse debit card.

Tarieven vanaf 1 januari 2020

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR IDR
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 139,70
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 121,85
Zakenpaspoort / Business passport 139,70
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 126,20
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 98,60
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document                49,80
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00

Visa

EUR    

IDR

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar /Carribean visa child (6 - 11) 40
Caribisch visum (max 30 dagen) / Carribbean visa (max. 30  days) 80,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay

--
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR IDR
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single [A] 191,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural [B] 326,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor [C] 21,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard [D] 901,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard [E] 1.150,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered [F] 670,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered [G] 920,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor [H] 133,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR IDR
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00
Verklaring omtrent Nederlandse nationaliteit / Statement regarding Dutch nationality            30,00
Verklaring omtrent burgerlijke staat / Statement regarding civil status 30,00
Verklaring omtrent inkomens / Statement of income and assets 30,00
Verklaring van voornemen huwelijk / Statement of no impediment to marriage 30,00
Verklaring van in leven zijn / Statement of being alive 30,00
Verklaring van woonplaats / Statement of residence 30,00
Legalisaties / Legalisations EUR IDR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25
Legalisatie document / Legalisation document 26,25
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00