Over ons

Taj Mahal 2

Wie zijn wij

Met een toegewijd team behartigen wij als Nederlands postennetwerk India de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden en haar burgers in India, Nepal en Bhutan. We doen dit vanuit de ambassade in de hoofdstad New Delhi en ook vanuit onze consulaten in Mumbai en Bangalore. Daarnaast vertegenwoordigt een netwerk van honorair consuls Nederland in LucknowKolkata, Chennai, Kathmandu (Nepal) en Thimphu (Bhutan), en hebben wij Netherlands Business Support Offices (NBSO's) in Ahmedabad en Hyderabad.

Onderdeel van het Nederlands postennetwerk zijn ook de honorair consuls in Kathmandu (Nepal) en Thimphu (Bhutan). Voor consulaire zaken zoals visa aanvragen dient u contact op te nemen met de ambassade in New Delhi. 

Naast een ambassade en verschillende (honorair) consulaten, zijn er ook NBSO's in Ahmedabad en Hyderabad. NBSO's zijn handelskantoren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het buitenland en u kunt hier geen reisdocumenten, visa en officiële documenten of verklaringen aanvragen. Hier leest u meer over het werk van NBSO's.

Postennetwerk India

Onze inzet

Als Nederlands postennetwerk in India hebben we verschillende taken. Ten eerste bieden wij consulaire hulp aan Nederlandse burgers. Daarnaast onderhouden we vanuit onze ambassade en consulaten de contacten met de Indiase overheid. Ook bevorderen we duurzame handel tussen beide landen. Daarnaast zetten we ons in voor mensenrechten in en met India.

We houden ons ook bezig met het promoten van de toepassing van Nederlandse expertise en technologie in onze topsectoren, bijvoorbeeld in landbouw, watermanagement en duurzaamheid.

Met dit alles proberen we de zichtbaarheid van Nederland, haar burgers en Nederlandse bedrijven te vergroten in India.

Economie

Het economische gewicht van India is aanzienlijk. Als opkomende economie investeert het land in onderzoek en innovatie, en daardoor biedt deze enorme markt kansen voor economische samenwerking. Nederland en India werken op een internationaal niveau samen in organisaties als de G20 en de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Vanwege het verbeterde handelsklimaat in India, ontstaan er steeds meer kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, met name voor bedrijven uit de topsectoren energie, water, agri & food en logistiek. Ook is de Indiase markt interessant voor startups.

Lees meer over kansen voor zakendoen in India

Economische thema's van het postennetwerk India

Politiek

Nederland en India werken samen in diverse internationale organisaties, bijvoorbeeld de Verenigde Naties. Samenwerking en afstemming vindt plaats op gebied van veiligheid, defensie, mensenrechten, humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. In de laatste jaren is intensief samengewerkt ten aanzien van VN-vredesoperaties, educatie, contraterrorisme en tegengaan van gewelddadig extremisme alsook het bevorderen van de rechten van vrouwen en LHBTI wereldwijd.

PPC
Politieke thema's van het postennetwerk in India

Kansen in India

Het is van belang een koppeling te maken tussen verworvenheden uit het verleden en potentieel in de toekomst. We zoeken continue naar nieuwe vormen van politieke, culturele en economische samenwerking en bevorderen handel tussen Nederlandse en Indiase bedrijven. We behartigen de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven en van individuele bedrijven. Daarnaast helpen we Nederlanders met consulaire zaken. We informeren Nederlanders in India over hun rechten en plichten.

De samenwerking op al deze terreinen creëert nieuwe kansen, vergroot onze veiligheid en welvaart, en komt uiteindelijk ten goede aan Nederlandse burgers – zowel in Nederland als in India.

Hier kunt u meer lezen over de persoonlijke ervaringen met zakendoen in India van ondernemers.

India

Contactgegevens