Trouwen in Frankrijk

Wilt u als Nederlander trouwen in Frankrijk? Dan is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte inschrijven bij het Nederlandse register. Dit doet u bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Legalisatie buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte

Als u de buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte in Nederland wilt laten inschrijven, moet u de buitenlandse akte meestal eerst laten legaliseren. Dit doet u in het land waar u getrouwd bent. Soms moet de akte ook nog worden gelegaliseerd door de Nederlandse ambassade of consulaat in dat land. Wat u moet doen leest bij de legalisatie-informatie van het land.

Trouwen in dit land of gebied

Trouwen of een partnerschap aangaan in Frankrijk

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om te trouwen of een partnerschap (PACS) aan te gaan in Frankrijk. U kunt niet op de Nederlandse ambassade trouwen.

In principe kunt u alleen in Frankrijk trouwen of een partnerschap aangaan (pacsen) als in elk geval 1 van u beiden in Frankrijk woont. U dient aan te tonen dat u minimaal 1 maand in Frankrijk woont. Neem contact op met de gemeente waar u wilt trouwen om de mogelijkheden te bespreken.

Houd er rekening mee dat een in Frankrijk gesloten huwelijk onder Frans recht valt.

Om welke documenten vragen Franse gemeentes?

Franse gemeenten vragen over het algemeen de volgende documenten: 

  • een verklaring over uw burgerlijke staat (certificat de célibat).
    Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Bekijk de pagina Verklaring over de burgerlijke staat in Frankrijk voor informatie over hoe u de verklaring kunt aanvragen en welke documenten u daarvoor nodig heeft.
  • verklaring van huwelijkswetgeving (certificat de coutume).
    Dit document wordt niet door de Nederlandse ambassade in Parijs verstrekt. Bij vragen van een Franse gemeente kunt u deze verklaring van de ambassade downloaden  en printen.

Ondertrouw in Frankrijk

Op het moment dat u uw aanvraag voor een huwelijk indient bij een Franse gemeente, wordt uw voorgenomen huwelijk aangekondigd. Deze aankondiging vindt 10 dagen voor de huwelijksvoltrekking plaats. De ondertrouw is 1 jaar geldig.