Nederlands onderwijs in Frankrijk

Ontdek de mogelijkheden om Nederlands onderwijs te volgen in Frankrijk.

Basis- en voortgezet onderwijs in het buitenland

Wanneer u in het buitenland verblijft, heeft uw kind (afhankelijk van het land) een aantal mogelijkheden:

  • lokale school
  • internationale (of Europese) school
  • Nederlandstalige school

Op rijksoverheid.nl leest u meer over de verschillende onderwijsmogelijkheden in het buitenland.

Scholenzoeker Nederlandstalig onderwijs

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt en subsidieert het Nederlandstalige onderwijs in het buitenland. Met de scholenzoeker van de NOB vindt u waar (en in welke vorm) Nederlands onderwijs mogelijk is.

Nederlands onderwijs in dit land of gebied

Nederlands onderwijs en Nederlands leren in Frankrijk

In Frankrijk kunnen kinderen basis- of voorgezet onderwijs gedeeltelijk in het Nederlands volgen. Ook is het mogelijk voor kinderen en volwassenen om Nederlandse taallessen te volgen.

Nederlands onderwijs in Frankrijk

Op 2 scholen in Frankrijk kunnen kinderen Nederlands basis- of voortgezet onderwijs volgen:

Deze scholen hebben Nederlandse secties, waarbij kinderen een Nederlands lesprogramma naast hun Franstalig onderwijs volgen. Ook zijn er Nederlandse ouderverenigingen.

Op sommige andere scholen in Frankrijk, zonder Nederlandse secties, kunnen kinderen ook lessen Nederlands volgen. Eén van die scholen is het Lycée Jacques Decour in Parijs. Bekijk voor meer informatie de scholenzoeker van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB).

Nederlands thuisonderwijs in Frankrijk

Kinderen zijn in Frankrijk leerplichtig van 6 tot 16 jaar. Als u uw kind thuis wilt onderwijzen, dient u de burgemeester van uw woonplaats en de directeur académique des services de l’éducation nationale van uw district op de hoogte te stellen. Bij thuisonderwijs zullen controles uitgevoerd worden. Het Franse ministerie van Onderwijs (link: http://eduscol.education.fr/cid46688/controle-de-l-obligation-scolaire.html) biedt meer informatie.

Nederlands leren in Frankrijk

Op meerdere plaatsen in Frankrijk zijn Nederlandse taallessen (buiten het basis- of voortgezet onderwijs) te volgen. Een selectie: