Consulaire tarieven in Egypte

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij betaling met een betaalpas of credit card kan uw bank extra kosten in rekening brengen. Deze kosten komen bovenop het te betalen bedrag. U kunt met EGP of credit card betalen.

Tarieven vanaf 2 februari 2020 (Onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen)

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR EGP
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 139,70 2.420
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 121,85 2.110
Zakenpaspoort / Business passport 139,70 2.420
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 126,20 2.185
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 98,60 1.705
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document 49,80 860
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 1.035
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR EGP
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 191,00 3.310
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint 326,00 5.645
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00 360
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 901,00 15.615
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard 1.150,00 19.930
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 670,00 11.610
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered 920,00 15.940
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 133,00 2.305
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 6.065
Consulaire documenten / Consular documents EUR EGP
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 515
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 450
Legalisaties / Legalisations EUR EGP
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 450
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 450
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 1.785
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 2.270