Nederlands onderwijs in Duitsland

Ontdek de mogelijkheden om Nederlands onderwijs te volgen in Duitsland.

Basis- en voortgezet onderwijs in het buitenland

Wanneer u in het buitenland verblijft, heeft uw kind (afhankelijk van het land) een aantal mogelijkheden:

  • lokale school
  • internationale (of Europese) school
  • Nederlandstalige school

Op rijksoverheid.nl leest u meer over de verschillende onderwijsmogelijkheden in het buitenland.

Scholenzoeker Nederlandstalig onderwijs

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt en subsidieert het Nederlandstalige onderwijs in het buitenland. Met de scholenzoeker van de NOB vindt u waar (en in welke vorm) Nederlands onderwijs mogelijk is.

Nederlands onderwijs in dit land of gebied

Naast het Nederlandstalige onderwijs dat de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) in Duitsland aanbiedt, is er in Berlijn ook nog de volgende mogelijkheid Nederlands onderwijs te volgen.

Op de Berlin International School in Dahlem wordt in de naschoolse uren Nederlandse les gegeven aan leerlingen van het basisonderwijs (groep 3 t/m 8) en het voortgezet onderwijs (havo/vwo klas 1/2). Dankzij de intensieve begeleiding door een bevoegd leerkracht kan de lesstof van een leerjaar gedurende een schooljaar worden afgerond en een probleemloze terugstroom in het Nederlandse onderwijs worden gerealiseerd. De ontwikkeling van de leerlingen wordt door middel van verschillende toetsen gevolgd en in rapporten vastgelegd.

De lessen kunnen in overleg ook op een andere locatie worden aangeboden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met drs. T. van der Molen:
E-mail: nlonderwijsberlin@outlook.com