Consulaire tarieven in Brazilië

De prijzen van de verschillende diensten van de Ambassade en de Consulaten-Generaal in Brazilië.

Contante betaling enkel mogelijk met lokale valuta (Reais). Bij betaling met een betaalpas of creditcard kan uw bank extra kosten in rekening brengen. Deze kosten komen bovenop het te betalen bedrag.

Geldig van 04/09/2020 - 30/09/2020 (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen)

Paspoort en identiteitskaart /  Passaporte e cartão de identidade EUR BRL
Paspoort meerderjarige / Passaporte para adultos 139,70

878,00

Paspoort minderjarige / Passaporte para menores (0-17) 121,85 766,00
Zakenpaspoort/ Passaporte de négocios 139,70 878,00
Versnelde paspoortprocedure / Aceleração do processo do passaporte 10,25 64,00
ID-kaart meerderjarige / Cartão de identidade para adultos 126,20 793,00
ID-kaart minderjarige / Cartão de identidade para menores (0-17) 98,60 620,00
Laissez passer / Laissez passer 49,80 313,00
Laissez passer voor stoffelijk overschot / Laissez passer para restos mortais 60,00 377,00
Nederlandse nationaliteit krijgen / Adquirir nacionalidade holandesa EUR BRL
Optieprocedure: enkelvoudig / Procedimento de opção: simples 191,00 1.201,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Procedimento de opção: grupo 326,00 2.050,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Procedimento de opção: taxa adicional para menor 21,00 132,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalização: simples, padrão 901,00 5.666,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalização: grupo, padrão 1.150,00 7.232,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalização: simples, reduzido 670,00 4.213,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalização: grupo, reduzido 920,00 5.786,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalização: taxa adicional para menor 133,00 836,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Exame de integração civil (para naturalização) 350,00 2.201,00
Consulaire documenten / Documentos consulares EUR BRL
Consulaire verklaringen / Declarações consulares 30,00  188,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Declaração 'cópia conforme o original'  26,25  165,00
Legalisaties / Legalizações EUR BRL
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalização assinatura de cidadão neerlandês 26,25  165,00
Bemiddeling opvragen document / Intermediação solicitação de documento 103,00  647,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document  / Intermediação solicitação e legalização(/apostila) de documento 131,00

 823,00

Visa / Vistos EUR BRL
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Pedido de visto Schengen crianças < 6 anos Gratis Gratis
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Pedido de visto Schengen crianças 6 anos - 11 anos 40,00 251,00
Schengenvisum normaal tarief / Pedido de visto Schengen tarifa normal 80,00 503,00
Schengenvisum laag tarief* / Pedido de visto Schengen tarifa reduzida** 35,00 220,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visto para o Caríbe crianças < 6 anos Gratis Gratis
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / 40,00 251,00
Caribisch visum / Visto para o Caríbe (max 30 dias) 80,00 503,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Visto longa duração) tarifas diversas -- --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** para cidadãos de Armênia, Azerbaijão, Rússia e Ucrânia 
Verzendkosten / Despesas de envio EUR BRL
Standaardbedrag voor heel Brazilië / Valor único para Brasil inteiro 10,00 62,00