Consulaire tarieven in Benin

De prijzen van de consulaire diensten vindt u in het overzicht consulaire tarieven in Benin.
U kunt alleen contant betalen, in Francs CFA (XOF).

Tarieven vanaf 2 februari 2020

Paspoort en identiteitskaart / Passeport et carte d'identité EUR XOF
Paspoort meerderjarige / passeport adulte 139,70 91.000
Paspoort minderjarige / passeport < 18 ans 121,85 79.000
Zakenpaspoort / passeport business 139,70 91.000
ID-kaart meerderjarige / carte d'identité adulte 126,20 82.000
ID-kaart minderjarige / carte d'identité < 18 ans 98,60 64.000
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer ou document d'urgence 49,80 32.000
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer mortuaire 60,00 39.000

Visa

EUR

XOF

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visa Schengen enfants < 6 ans Gratis Gratuit
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visa Schengen enfants 6 - 11 ans 40,00 26.000
Schengenvisum normaal tarief / Visa Schengen tarif normal 80,00 52.000
Schengenvisum laag tarief* / Visa Schengen tarif réduit** 35,00 22.000
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visa pour les Caraïbes enfants < 6 ans Gratis Gratuit
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visa pour les Caraïbes 6 - 11 ans 40,00 26.000
Caribisch visum / Visa pour les Caraïbes 80,00 52.000
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV, tarifs différents, dependant du type de MVV --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland  
** la facilitation des visas pour les citoyens de l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kosovo, l'Ukraine  et la Russie
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtenir la nationalité néerlandaise EUR XOF
Optieprocedure: enkelvoudig / Procédure d'option: simple 191,00 125.000
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Procédure d'option: multiple 326,00 213.000
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Procédure d'option: mineur accompagnant 21,00 13.000
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: simple, standard 901,00 591.000
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: multiple, standard 1.150,00 754.000
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: simple, tarif réduit 670,00 439.000
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: multiple, tarif réduit 920,00 603.000
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: mineur accompagnant 133,00 87.000
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Examen d'intégration civique (pour naturalisation) 350,00 229.000
Consulaire documenten / Documents consulaire EUR XOF
Consulaire verklaringen / Déclaration consulaire 30,00 19.000
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copie certifiée conforme 26,25 17.000
Legalisaties / Legalisations EUR XOF
Legalisatie hantekening Nederlander / Légalisation signature d'un Néerlandais 26,25 17.000
Legalisatie document / Légalisation d'un document 26,25 17.000
Bemiddeling opvragen document / Assistance pour obtenir un document 103,00 67.000
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance pour obtenir et légaliser/appostiller un document 131,00 85.000