Consulaire tarieven in Benin

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Tarieven vanaf 1 januari 2019

Paspoort en identiteitskaart / Passeport et carte d'identité EUR XOF
Paspoort meerderjarige / Passeport adulte 136,16  89.000,00
Paspoort minderjarige / Passeport < 18 ans 118,76  77.000,00
Zakenpaspoort / Passeport business 136,16  89.000,00
ID-kaart meerderjarige / Carte d'identité adulte 123,00  80.000,00
ID-kaart minderjarige / Carte d'identité < 18 ans 96,12 63.000,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Document d'urgence 48,55 31.000,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer mortuaire 60,00 39.000,00

Visa

EUR

XOF

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visa Schengen enfants < 6 ans Gratis Gratuit
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visa Schengen enfants 6 - 11 ans 35,00 22.000,00
Schengenvisum normaal tarief / Visa Schengen tarif normal 60,00 39.000,00
Schengenvisum laag tarief* / Visa Schengen tarif réduit** 35,00 22.000,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visa pour les Caraïbes enfants < 6 ans Gratis Gratuit
Caribisch visum / Visa pour les Caraïbes 35,00 22.000,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV, tarifs différents, dependant du type de MVV --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland  
** la facilitation des visas pour les citoyens de l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kosovo, l'Ukraine  et la Russie
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtenir la nationalité néerlandaise EUR XOF
Optieprocedure: enkelvoudig / Procédure d'option: simple 187,00 122.000,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Procédure d'option: multiple 319,00 209.000,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Procédure d'option: mineur accompagnant 21,00 13.000,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: simple, standard 881,00 577.000,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: multiple, standard 1.124,00 737.000,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: simple, tarif réduit 655,00 429.000,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: multiple, tarif réduit 899,00 589.000,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: mineur accompagnant 130,00 85.000,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Examen d'intégration civique (pour naturalisation) 350,00 229.000,00
Consulaire documenten / Documents consulaire EUR XOF
Consulaire verklaringen / Déclaration consulaire 30,00 20.000,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copie certifiée conforme 26,25 17.000,00
Legalisaties / Legalisations EUR XOF
Legalisatie hantekening Nederlander / Légalisation signature d'un Néerlandais 26,25 17.000
Legalisatie document / Légalisation d'un document 26,25 17.000
Bemiddeling opvragen document / Assistance pour obtenir un document 103,00 67.000
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance pour obtenir et légaliser/appostiller un document 131,00 85.000