Trouwen in België

Wilt u als Nederlander trouwen in België? Dan kan de Belgische gemeente vragen om een gewoonterechtverklaring. Per 1 oktober 2017 geeft de Nederlandse ambassade in Brussel deze verklaring niet meer af.

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte inschrijven bij het Nederlandse register. Dit doet u bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Legalisatie buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte

Als u de buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte in Nederland wilt laten inschrijven, moet u de buitenlandse akte meestal eerst laten legaliseren. Dit doet u in het land waar u getrouwd bent. Soms moet de akte ook nog worden gelegaliseerd door de Nederlandse ambassade of consulaat in dat land. Wat u moet doen leest bij de legalisatie-informatie van het land.

Trouwen in dit land of gebied

De Belgische burgerlijke stand vraagt bij het sluiten van een huwelijk van een niet-Belg om een verklaring van wetgeving (verklaring van gewoonterecht/certificat de coûtume) van het land van herkomst. Per 1 oktober 2017 geeft de Nederlandse ambassade in Brussel deze verklaring niet meer af.

De ambassade heeft de Belgische gemeentes hierover geïnformeerd en heeft een nota opgesteld, die u kunt downloaden. Druk de nota af en overleg hem bij de gemeente die om een gewoonterechtverklaring vraagt.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u ook vragen om een verklaring van burgerlijke staat om aan te tonen dat u ongehuwd bent. Deze verklaring wordt afgegeven door de laatste gemeente alwaar u vóór uw vestiging in België uw woonplaats had. Indien uw laatste woonplaats in Nederland was, wordt de verklaring afgegeven door één van de RNI-gemeenten (Registratie Niet-Ingezetenen). De ambassade is niet bevoegd een verklaring van burgerlijke staat te verstrekken.

Hoe vraag ik een verklaring van Nederlanderschap aan in België?

U kunt de verklaring per post aanvragen. Stuur de benodigde documenten per post aan:

Kortenberglaan 4-10
1040 Brussel

U kunt de documenten ook scannen en per e-mail sturen.

Gemiddeld duurt het 3 werkdagen om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden. Als u originele documenten heeft meegestuurd, dan worden die mee teruggestuurd.

Wilt u de aanvraag in persoon doen? Stuur dan een e-mail om een afspraak te maken.

Betaling

Om het te betalen bedrag te bepalen, kijkt u op het overzicht van de consulaire tarieven. Dit bedrag verhoogt u met de verzendkosten van € 7. Maak het totaalbedrag over naar de bankrekening van de ambassade:

BNP Paribas
Rekening op naam van: Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
IBAN: BE23 2100 4728 1791
BIC of SWIFT CODE: GEBABEBB

Stuur een bewijs van de overmaking mee bij uw aanvraag per post of e-mail.

Nog vragen?

Heeft u vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.