Consulaire tarieven in Bangladesh

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de Nederlandse ambassade in Dhaka kun u contant betalen in Bengaalse Taka (BDT) of per bankpas of creditcard.

Tarieven vanaf 2 februari 2020

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR BDT
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 139,70 13.179,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 121,85 11.495,00
Zakenpaspoort / Business passport 139,70 13.179,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 126,20 11.905,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 98,60 9.301,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document      49,80 4.698,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 5.660,00

Visa

EUR    

BDT

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00 3773,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00 7547,00
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00 3301,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar /Carribean visa child (6 - 11) 40 3773,00
Caribisch visum (max 30 dagen) / Carribbean visa (max. 30  days) 80,00 7547,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay

--
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR BDT
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 191,00 18.018,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 326,00 30.754,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00 1.981,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 901,00 85.000,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.150,00 108.490,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 670,00 63.207,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 920,00 86.792,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 133,00 12.547,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR BDT
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 2.830,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 2.476,00
Legalisaties / Legalisations EUR BDT
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen                      26,25 2.476,00