Consulaire tarieven in Algerije

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de Nederlandse ambassade in Algiers kunt u alleen contant betalen in Algerijnse dinars (DZD).

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Consulaire tarieven vanaf 1 augustus 2021

Paspoort en identiteitskaart / Passeport et carte d'identité / Passport and identity card EUR  DZD
Paspoort meerderjarige / Passeport adulte / Passport adult 142,60  22.900,00
Paspoort minderjarige / Passeport < 18 ans / Passport minor (under 18) 124,40  20.000,00
Zakenpaspoort / Passeport business / Business passport 142,60  22.900,00
Zakenpaspoort minderjarige / Passeport business < 18 ans / Business passport minor (under 18) 124,40 20.000,00
ID-kaart meerderjarige / Carte d'identité adulte / ID card adult 141,50  22.700,00
ID-kaart minderjarige / Carte d'identité < 18 ans / ID card minor (under 18) 108,65  17.400,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Document d'urgence / Emergency document 50,85  8.100,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer mortuaire / Laissez-passer for a corpse 60,00 9.600,00

Visa

EUR

DZD

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visa Schengen enfants < 6 ans / Schengen visa child (under 6) Gratis Gratis/Free of charge
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visa Schengen enfants 6 - 11 ans / Schengen visa child (6-11) 40,00 6.400,00
Schengenvisum normaal tarief / Visa Schengen tarif normal / Schengen visa normal fee 80,00

12.800,00

Schengenvisum laag tarief* / Visa Schengen tarif réduit** / Schengen visa low fee*** 35,00 5.600,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visa pour les Caraïbes enfants < 6 ans / Caribbean visa child (under 6) Gratis Gratis/Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visa pour les Caraïbes enfants 6 - 11 ans / Caribbean visa child (6-11) 40,00 6.400,00
Caribisch visum / Visa pour les Caraïbes / Caribbean visa 80,00 12.800,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV, tarifs différents, dependant du type de MVV / MVV, different fees, depending on purpose of stay

-- --

* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland   
** facilitation des visas pour les citoyens de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Biélorussie, du Cap-Vert et de la Russie

*** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtenir la nationalité néerlandaise / Obtaining Dutch nationality EUR DZD
Optieprocedure: enkelvoudig / Procédure d'option: simple / Option procedure: single 196,00 31.500,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Procédure d'option: multiple / Option procedure: joint 335,00 53.800,00

Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Procédure d'option: mineur accompagnant / Option procedure: additional fee for a minor

22,00 3.500,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: simple, standard / Naturalisation: single, standard 925,00 148.700,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: multiple, standard / Naturalisation, joint, standard 1.181,00 189.800,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: simple, tarif réduit / Naturalisation, single, lowered 688,00 110.600,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: multiple, tarif réduit / Naturalisation, joint, lowered 945,00 151.900,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: mineur accompagnant / Naturalisation, additional fee for a minor 137,00 22.000,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Examen d'intégration civique (pour naturalisation) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 56.200,00
Consulaire documenten / Documents consulaire / Consular documents EUR DZD
Consulaire verklaringen / Déclaration consulaire / Consular statements 30,00 4.800,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copie certifiée conforme / Statement true copy of original or true duplicate 26,25 4.200,00
Legalisaties / Legalisations / Legalisations EUR DZD
Legalisatie handtekening Nederlander / Légalisation signature d'un Néerlandais / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 4.200,00
Legalisatie document / Légalisation d'un document / Legalisation document 26,25 4.200,00