Vermissing in het buitenland

Is een Nederlander in het buitenland vermist? Meld dit dan bij de lokale politie als u in het buitenland bent. Of doe aangifte bij de Nederlandse politie als u in Nederland bent. U kunt ook contact opnemen met het ministerie van BZ of de ambassade.

Contact opnemen met Buitenlandse Zaken (BZ) of ambassade

U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met het 24/7 BZ contactcenter. Het telefoonnummer is +31247247247.

Bent u in het buitenland? Dan kunt u ook contact opnemen met de Nederlandse ambassade in het land waar de persoon is vermist.

Verzamel gegevens vermiste

Het ministerie van BZ vraagt u zo veel mogelijk gegevens over de vermiste persoon en over de reisplannen. Denk aan:

  • naam en adres
  • paspoortnummer
  • naam en adres van contactpersoon ter plaatse
  • informatie over het doel van de reis en de bestemming
  • namen van medereizigers
  • gegevens reisverzekering
  • gegevens over vliegtickets, geld, creditcard, vervoer, medicijnen

BZ heeft geen opsporingsbevoegdheid

Het ministerie van BZ heeft geen opsporingsbevoegdheid. De Nederlandse ambassade of het consulaat kan wel contact opnemen met lokale autoriteiten, zoals de politie, douane of inlichtingendiensten.

Contact houden bij ontwikkelingen

Als er ontwikkelingen in de zaak zijn, neemt het ministerie contact met u op. Neemt de vermiste contact op met u? Meld dat dan direct bij het ministerie van BZ.

Kosten opsporing

Als de vermiste een reisverzekering heeft afgesloten, kunt u contact opnemen met de alarmcentrale van de verzekeringsmaatschappij. Zij informeren u over mogelijke vergoedingen voor de hulp bij zoekacties.

Contact met de pers

Wordt u benaderd door de pers, laat u dan niet verleiden om uitspraken te doen die nadelig zijn voor het onderzoek. U kunt de journalisten ook doorverwijzen naar de directie communicatie van het ministerie van BZ.

Hulp en lotgenotencontact

Slachtofferhulp Nederland biedt ondersteuning aan achterblijvers van (langdurig) vermisten via de website slachtofferhulp.nl. Ook kunt u deze organisatie bereiken via telefoonnummer 0900 - 0101. Vanuit het buitenland belt u 116-006.