Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Zwitserland

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

U kunt betalen met een bankpas (Maestro) of credit card (Master card of Visa). Betalingen met een bankpas of credit card zijn in Euro (EUR). Uw bank kan u hiervoor transactiekosten in rekening brengen.

U kunt ook contant betalen in Zwitserse Frank (CHF).

Tarieven geldig vanaf 1 april 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity cardEURCHF
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over)144,60148,30
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18)126,10129,30
Zakenpaspoort / Business passport (18 and over)144,60148,30
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18)126,10129,30
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over)143,45147,10
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18)110,15112,90
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passeror emergency document51,5552,80
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passerfor a corpse60,0061,50
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location**23,0023,50
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Visa

EUR

CHF

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6)GratisFree of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11)40,0041,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee80,0082,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6)GratisFree of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11)40,0041,00
Caribisch visum / Caribbean visa80,0082,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay

--

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationalityEURCHF
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single200,00205,10
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint342,00350,70
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard945,00969,20
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard1.206,001.236,90
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, reduced703,00721,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, reduced965,00989,70
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor139,00142,50
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)350,00 358,90

Consulaire documenten / Consular documentsEURCHF
Consulaire verklaringen / Consular statements30,7031,40
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate26,2526,90

Legalisaties / LegalisationsEURCHF
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen26,2526,90

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.