Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Zuid-Korea

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

U kunt bij de ambassade in Seoel alleen in Koreaanse won (KRW) betalen. U kunt cash betalen of pinnen.

Tarieven vanaf 1 augustus 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card

EUR

KRW

Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over)

144,60

192.500,00

Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18)

126,10

167.900,00

Zakenpaspoort / Business passport

144,60192.500,00

Zakenpaspoort minderjarige / Business passport (minors 0-17)

126,10167.900,00

ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over)

143,45

191.000,00

ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18)

110,15

146.600,00

Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passeror emergency document

51,55

68.600,00

Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passerfor a corpse

60,00

79.800,00

Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location**23,0030.600,00
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Visa

EUR    

KRW

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6)GratisFree of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11)40,0053.200,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee80,00106.500,00
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee****35,0046.600,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6)GratisFree of charge

Caribisch visum minderjarige (6-11) / Caribbean visa, minors (6 -11)

40,0053.200,00
Caribisch visum / Caribbean visa80,00106.500,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay

----
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland
**** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality

EUR

KRW

Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single

200,00

266.300,00

Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural

342,00

455.300,00

Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor

22,00

29.200,00

Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard

945,00

1.258.300,00

Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard

1.206,00

1.605.800,00

Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered

703,00

 936.000,00

Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered

965,00

1.284.900,00

Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor

139,00

185.000,00

Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)

350,00

466.000,00

Consulaire documenten / Consular documents

EUR

KRW

Consulaire verklaringen / Consular statements

30,00

39.900,00

Meertalig standaard formulier / Multilingual standard form

23,00

30.600,00

Legalisaties / Legalisations

EUR

KRW

Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen

26,25

34.900,00

Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents

103,00

137.100,00

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.