Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Zuid-Afrika

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de ambassade in Pretoria en bij het consulaat-generaal in Kaapstad kunt u alleen pinnen, met bank- of creditkaart, in Zuid-Afrikaanse Rand (ZAR). American Express en Diners worden niet geaccepteerd.

Tarieven vanaf 1 augustus 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity cardEURZAR
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over)144,602.475,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18)126,102.155,00
Zakenpaspoort / Business passport144,602.475,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passpoort minor (under 18)126,102.155,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over)143,452.455,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18)110,151.885,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passeror emergency document51,55880,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passerfor a corpse60,001.025,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location**23,00390,00
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Visa

EUR    

ZAR

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6)GratisFree of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11)40,00680,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee80,001.365,00
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee****35,00595,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6)GratisFree of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 12 jaar / Caribbean visa child (6-11)40,00680,00
Caribisch visum / Caribbean visa80,001.365,00
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland 
**** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationalityEURZAR
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single200,003.420,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural342,005.855,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor22,00375,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard945,0016.180,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard1.206,0020.650,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered703,0012.035,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered965,0016.520,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor139,002.380,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)350,005.990,00

Consulaire documenten / Consular documentsEURZAR
Consulaire verklaringen / Consular statements30,00510,00
Verklaring nationaliteit / Certificate of Dutch nationality30,00510,00
Verklaring burgerlijke staat / Certificate of civil status30,00510,00
Verklaring in leven zijn / Certificate of being alive30,00510,00
Verklaring woonplaats / Certificate of residence30,00510,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate26,25445,00

Legalisaties / LegalisationsEURZAR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen26,25445,00

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.