Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Zimbabwe

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

  1. Consulaire diensten kunnen cash worden betaald in US dollars of elektronisch met een creditcard (uitsluitend met Mastercard of Visa). Betalingen met lokale Mastercard of Visa creditcard worden berekend in euro's en daarvoor kunnen transactiekosten in rekening worden gebracht.
  2. Wij wijzen u erop dat betalingen met lokale Mastercard of Visa creditcard worden geweigerd wanneer deze uw limiet voor betalingen in een vreemde valuta (foreign transaction limit) overschrijden.

Tarieven vanaf 2 mei 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity cardEURUSD
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over)144,60154,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18)126,10135,00
Zakenpaspoort / Business passport144,60154,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18)126,10135,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over)143,45153,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18)110,15118,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passeror emergency document     51,5555,00

Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie*

Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location**

23,0024,00

* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.

** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationalityEURUSD
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single200,00214,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural342,00366,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor22,0023,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard945,001.012,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard1.206,001.292,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered703,00753,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered965,001.034,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor139,00148,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)350,00375,00

Consulaire documenten / Consular documentsEURUSD
Consulaire verklaringen / Consular statements30,0032,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate26,2528,00

Legalisaties / LegalisationsEURUSD
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen26,2528,00
Legalisatie document / Legalisation document26,2528,00

Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents

103,00110,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an apostille on a document131,00140,00

Visa

EUR    

USD

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6)GratisFree of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11)40,0042,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee80,0085,00
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee****35,0037,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6)GratisFree of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Carribean visa child (6 - 11)40,0042,00
Caribisch visum / Carribbean visa80,0085,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay----
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland 
**
**visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.