Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in de Verenigde Staten

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de Nederlandse ambassade en consulaten-generaal in de Verenigde Staten dient u te betalen met een credit card (VISA of Mastercard). 

Als u een schriftelijke aanvraag indient voor bijvoorbeeld een consulaire verklaring, dan kunt u een zogenaamde 'money order' in naam van 'Embassy of the Netherlands' meesturen met uw aanvraag.

Tarieven vanaf 1 augustus 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity cardEURUSD
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over)144,60147,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18)126,10128,00
Zakenpaspoort / Business passport144,60147,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18)126,10128,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over)143,45146,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18)110,15112,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passeror emergency document 51,5552,00

Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie*

Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location**

23,0023,00

* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.

** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationalityEURUSD
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single200,00203,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural342,00348,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor22,0022,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard945,00963,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard1.206,001.229,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered703,00716,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered965,00983,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor139,00141,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)350,00356,00

Consulaire documenten / Consular documentsEURUSD
Consulaire verklaringen / Consular statements30,0030,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate26,2526,00

Legalisaties / LegalisationsEURUSD
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen26,2526,00

Visa

EUR    

USD

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6)GratisFree of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11)40,0040,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee80,0081,00
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee****35,0035,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6)GratisFree of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11)40,0040,00
Caribisch visum / Caribbean visa80,0081,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay----
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland 
**
**visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.