Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Turkije

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Vanwege regelmatige wisselingen in de wisselkoers, staan hier alleen de prijzen in euro's (EUR). Bij de ambassade in Ankara en het consulaat-generaal in Istanbul kunt u met een bankkaart of creditcard betalen (Visa, Vpay, Mastercard of Maestro) of contant, in Turkse lira (TRY).

Let op: Wegens COVID-19 geeft de Nederlandse ambassade in Ankara de voorkeur aan elektronische betalingen.

Tarieven vanaf 3 januari 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity cardEUR
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over)144,60
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18)126,10
Zakenpaspoort / Business passport144,60
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18)126,10
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over)143,45
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18)110,15
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passeror emergency document51,50
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passerfor a corpse60,00

Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie*

Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location**

23,00
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Visa

EUR

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6)Gratis/Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11)40,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee80,00
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee****35,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6)Gratis/Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11)40,00
Caribisch visum / Caribbean visa80,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay

--
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland
**
**visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationalityEUR
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single200,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural342,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor22,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard945,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard1.206,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered703,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered965,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor139,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)350,00

Consulaire documenten / Consular documentsEUR
Consulaire verklaringen / Consular statements30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate26,25

Legalisaties / LegalisationsEUR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen26,25
Legalisatie document / Legalisation document26,25

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.