Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Senegal

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

U kunt bij de ambassade alleen contant betalen in CFA francs.

Tarieven vanaf 3 januari 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passeport et carte d'identitéEURXOF
Paspoort meerderjarige / passeport adulte144,6094.000
Paspoort minderjarige / passeport < 18 ans126,1082.000
Zakenpaspoort / passeport business144,6094.000
Zakenpaspoort minderjarige / passeport business < 18 ans126,1082.000
ID-kaart meerderjarige / carte d'identité adulte143,4594.000
ID-kaart minderjarige / carte d'identité < 18 ans110,1572.000
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passerou document d'urgence51,5533.000
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passermortuaire60,0039.000
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Supplément demande de passeport ou de carte d'identité à un autre endroit**23,0015.000
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Demande de passeport ou de carte d’identité auprès d’un guichet proposant ce service à titre exceptionnel. Le supplément s’applique à toutes les demandes.

Visa

EUR

XOF

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visa Schengen enfants < 6 ansGratisGratuit
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visa Schengen enfants 6 - 11 ans40,0026.000
Schengenvisum normaal tarief / Visa Schengen tarif normal80,0052.000
Schengenvisum laag tarief*** / Visa Schengen tarif réduit****35,0022.000
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visa pour les Caraïbes enfants < 6 ansGratisGratuit
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visa pour les Caraïbes 6 - 11 ans40,0026.000
Caribisch visum / Visa pour les Caraïbes80,0052.000
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV, tarifs différents, dependant du type de MVV--
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland
****
facilitation des visas pour les citoyens de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Biélorussie, du Cap-Vert et de la Russie
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtenir la nationalité néerlandaiseEURXOF
Optieprocedure: enkelvoudig / Procédure d'option: simple200,00131.000
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Procédure d'option: multiple342,00224.000
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Procédure d'option: mineur accompagnant22,0014.000
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: simple, standard945,00619.000
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: multiple, standard1.206,00791.000
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: simple, tarif réduit703,00461.000
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: multiple, tarif réduit965,00632.000
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: mineur accompagnant139,0091.000
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Examen d'intégration civique (pour naturalisation)350,00229.000
Consulaire documenten / Documents consulaireEURXOF
Consulaire verklaringen / Déclaration consulaire30,0019.000
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copie certifiée conforme26,2517.000
Legalisaties / LegalisationsEURXOF
Legalisatie handtekening Nederlander / Légalisation signature d'un Néerlandais26,2517.000
Legalisatie document / Légalisation d'un document26,2517.000
Bemiddeling opvragen document / Assistance pour obtenir un document103,0067.000
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance pour obtenir et légaliser/apostiller un document131,0085.000


U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.