Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Saoedi-Arabië

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt met een debitcard of creditcard afrekenen. Alleen bij storingen kunt u cash betalen, in Saudi riyals (SAR).

Tarieven vanaf 1 augustus 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity cardEURlokale valuta/local currency
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over)144,60549,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18)126,10479,00
Zakenpaspoort / Business passport144,60549,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18)126,10479,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over)143,45545,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18)110,15418,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passeror emergency document51,55196,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passerfor a corpse60,00228,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location**23,0087,00
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Visa

EUR

lokale valuta/local currency

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6)GratisFree of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11)40,00152,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee80,00304,00
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee****35,00133,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6)GratisFree of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11)40,00152,00
Caribisch visum / Caribbean visa80,00304,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay

--
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland
**** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationalityEURlokale valuta/local currency
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single200,00760,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint342,001.300,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor22,0083,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard945,003.593,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard1.206,004.585,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered703,002.673,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered965,003.669,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor139,00528,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)350,001.330,00
Consulaire documenten / Consular documentsEURlokale valuta/local currency
Consulaire verklaringen / Consular statements30,00114,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate26,2599,00
Legalisaties / LegalisationsEURlokale valuta/local currency
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen26,2599,00
Legalisatie document / Legalisation document26,2599,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents103,00391,00

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.