Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Portugal

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

De Nederlandse ambassade in Lissabon geeft de voorkeur aan elektronische betalingen (met pinpas of credit card). Kan dit niet, dan kunt u contant betalen, in euro's (EUR). 

Consulaire tarieven 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card / Passaporte e cartão de identidadeEUR
Paspoort meerderjarige / Passport adult / Passaporte para adultos144,60
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) / Passaporte para menores126,10
Zakenpaspoort / Business passport / Passaporte de negócios144,60
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18) / Passaporte de negócios para menores126,10
ID-kaart meerderjarige / ID card adult / Cartão de identidade para adultos143,45
ID-kaart minderjarige / ID card minor / Cartão de identidade para menores110,15
Nooddocument / Emergency document / Laissez passer (ou passaporte de emergência)51,55
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse / Laissez passer para restos mortais60,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Sobretaxa para solicitar passaporte ou carteira de identidade em outro local **23,00
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Aplicação em local onde normalmente não se pode obter passaporte ou carteira de identidade. A sobretaxa aplica-se a todos os candidatos.
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality / Aquisição da nacionalidade neerlandesaEUR
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single / Procedimento de opção: simples200,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk/ Option procedure: plural / Procedimento de opção: grupo342,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor / Procedimento de opção: taxa adicional para menores22,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard / Naturalização: simples, padrão945,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard / Naturalização: grupo, padrão1.206,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered / Naturalização: simples, reduzido703,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered / Naturalização: grupo, reduzido965,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor / Naturalização: taxa adicional para menores139,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration examination (for naturalisation) / Exame de integração cívica350,00
Consulaire documenten / Consular documents / Documentos consularesEUR
Consulaire verklaringen / Consular statements / Declarações consulares30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate / Declaração de cópia conforme26,25
Legalisaties / Legalisation / LegalizaçõesEUR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen / Legalização assinatura de cidadão neerlandês26,25


U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.