Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Panama

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een reisdocument of een consulaire verklaring. U kunt betalen met bank- of creditcard, of contant in dollars (USD).

Consulaire tarieven 2022

Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidadEUR
Paspoort meerderjarige / Pasaporte adulto144,60
Paspoort minderjarige / Pasaporte menor de 18 años126,10
Zakenpaspoort / Pasaporte de negocios144,60
Zakenpaspoort minderjarige / Pasaporte de negocios menor de 18 años126,10
ID-kaart meerderjarige / Tarjeta de identidad adulto143,45
ID-kaart minderjarige / Tarjeta de identidad menor de 18 años110,15
Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia51,55
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Salvoconducto para transporte de restos mortales60,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Recargo solicitudes de pasaporte y tarjeta de identidad en una ubicación diferente**23,00

* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.

** Solicitud en una oficina donde normalmente no se pueden solicitar pasaportes o tarjetas de identidad. El suplemento se aplica a todos los solicitantes.

Visa / Visados

EUR

Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visado caribeño, niños menores de 6 añosGratis
Caribisch visum laag tarief: minderjarigen (6 t/m 11 jaar) / Visado caribeño tarifa baja: menores de 6 -11 años40,00
Caribisch visum / Visado caribeño80,00
Consulaire documenten / Documentos consularesEUR
Consulaire verklaringen / Certificados consulares30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada26,25
Legalisaties / LegalizacionesEUR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés26,25
Bemiddeling opvragen document / Mediación en la solicitud de un documento103,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren / Mediación en la solicitud, trámite y legalización documento131,00

Bij betaling in lokale valuta geldt de actuele dagkoers.