Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in de Palestijnse Gebieden

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt alleen contant betalen, in Israëlische shekel (ILS).

Consulaire tarieven vanaf 1 augustus 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity cardEURILS
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over)144,60503,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18)126,10439,00
Zakenpaspoort / Business passport144,60503,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18)126,10439,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over)143,45499,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18)110,15383,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passeror emergency document51,55179,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse60,00209,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location**23,0080,00

* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.

** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Visa

EUR

ILS

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6)GratisFree of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11)40,00139,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee80,00278,00
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee****35,00121,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6)GratisFree of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11)40,00139,00
Caribisch visum / Caribbean visa80,00278,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay

----
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland
**** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationalityEURILS
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single200,00696,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint342,001.191,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor22,0076,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard945,003.292,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard1.206,004.202,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered703,002.449,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered965,003.362,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor139,00484,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)350,001.219,00
Consulaire documenten / Consular documentsEURILS
Consulaire verklaringen / Consular statements30,00104,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate26,2591,00
Legalisaties / LegalisationsEURILS
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen26,2591,00
Legalisatie document / Legalisation document26,2591,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents103,00358,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document131,00456,00


U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.