Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Mexico

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de Nederlandse ambassade in Mexico kunt u alleen contant betalen in Mexicaanse pesos (MXN).

Tarieven geldig vanaf 1 augustus 2022

Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidadPassport and identity cardEURMXN
Paspoort meerderjarige / Pasaporte adulto / Passport144,602.990,00
Paspoort minderjarige / Pasaporte menor de 18 años / Passport (minors 0-17)126,102.610,00
Zakenpaspoort / Pasaporte de negocios / Business Passport144,602.990,00
Zakenpaspoort minderjarige / Pasaporte de negocios menor de 18 años / Business Passport (minors 0-17)

126,10

2.610,00
ID-kaart meerderjarige / Tarjeta de identidad adulto / Dutch Identity card143,452.960,00
ID-kaart minderjarige / Tarjeta de identidad menor de 18 años / Dutch Identity card (minors 0-17)110,152.280,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia / Laissez-passer or emergency passport51,551.060,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Salvoconducto para transporte de restos mortales / Laissez-passer for a corpse60,001.240,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Recargo solicitudes de pasaporte y tarjeta de identidad en una ubicación diferente** / Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location***23,00470,00

* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Solicitud en una oficina donde normalmente no se pueden solicitar pasaportes o tarjetas de identidad. El suplemento se aplica a todos los solicitantes.
*** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Visa / Visados

EUR

MXN

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visado Schengen niños menores de 6 años / Schengen visa, children (until age 6)GratisSin costo
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visado Schengen menores de edad (de 6 a 11 años) / Schengen visa (minors 6-11)40,00820,00
Schengenvisum normaal tarief / Visado Schengen / Schengen visa, normal tariff80,001.650,00
Schengenvisum laag tarief**** / Visado Schengen tarifa reducida***** / Schengen visa, low tariff******35,00720,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visado caribeño, niños menores de 6 años / Caribbean visa, children (until age 6)GratisSin costo
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visado caribeño menores de edad de 6 a 11 años / Caribbean visa (minors 6-11)40,00820,00
Caribisch visum / Visado caribeño / Caribbean visa80,001.650,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (permiso de residencia provisional) la tarifa varía según el propósito de la estancia / MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay----
**** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland 
***** facilitación de la expedición de visados para los ciudadanos de Armenia, Azerbaiyán, 
Bielorrusia, Cabo Verde y Rusia
****** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtener la nacionalidad holandesa Obtaining Dutch nationalityEURMXN
Optieprocedure: enkelvoudig / Opción simple / Option, single200,004.140,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Opción en conjunto / Option, plural342,007.080,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Opción incluyendo menor de edad / Option, including a minor22,00450,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalización simple / Naturalisation, single standard945,0019.560,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalización en conjunto / Naturalisation, plural standard1.206,0024.960,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalización simple, tarifa rebajada / Naturalisation, single lowered703,0014.550,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalización en conjunto, tarifa rebajada / Naturalisation plural lowered965,0019.970,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalización incluyendo menor de edad / Naturalisation, including a minor139,002.870,00
Inburgeringsexamen voor naturalisatie / Examen de naturalización / Civic integration exam (for naturalisation)350,007.240,00

Consulaire documenten / Documentos consulares / Consular documentsEURMXN
Consulaire verklaringen / Certificados consulares / Consular statements30,00620,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada / Statement true copy of original or a true duplicate26,25540,00

Legalisaties / Legalizaciones / LegalisationsEURMXN
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés / Legalisation signature Dutch citizen26,25540,00

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.