Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Litouwen

Woont u als Nederlander in Litouwen? En wilt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) aanvragen of verlengen? Dan kunt u terecht bij een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal in een ander land. U kunt bijvoorbeeld het paspoort aanvragen in Finland, Zweden of Polen. U kunt dit ook doen bij de Nederlandse grensgemeenten en op Schiphol.

Consulaire tarieven 2022

 Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity cardEUR
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passeror emergency document51,55
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passerfor a corpse60,00
Consulaire documenten / Consular documentsEUR
Consulaire verklaringen / Consular statements30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate26,25
Legalisaties / LegalisationsEUR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen26,25
Legalisatie document / Legalisation document26,25

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.