Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Indonesië

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Betalingswijze

Let op: Vanwege het coronavirus/COVID-19 accepteert de ambassade in Jakarta tijdelijk geen contant geld.
  • betalingen in Indonesische rupiah (IDR)
  • betalingen contant, met credit card (Visa or Master) en Nederlandse debit card.

Tarieven vanaf 2 mei 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity cardEURIDR
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over)144,602.230.000,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18)126,101.950.000,00
Zakenpaspoort / Business passport144,602.230.000,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18)126,101.950.000,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over)143,452.220.000,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18)110,151.700.000,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez-passer or emergency document     51,55790.000,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse60,00920.000,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location**23,00350.000,00
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants

Visa

EUR    

IDR

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6)GratisFree of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11)40,00610.000,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee80,001.230.000,00
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee****35,00540.000,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6)GratisFree of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11)40,00610.000,00
Caribisch visum / Caribbean visa80,001.230.000,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay

--
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland
**** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationalityEURIDR
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single [A]200,003.090.000,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural [B]342,005.290.000,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor [C]22,00340.000,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard [D]945,0014.620.000,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard [E]1.206,0018.660.000,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered [F]703,0010.880.000,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered [G]965,0014.930.000,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor [H]139,002.150.000,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)350,005.410.000,00

Consulaire documenten / Consular documentsEURIDR
Consulaire verklaringen / Consular statements30,00460.000,00
Verklaring omtrent Nederlandse nationaliteit / Statement regarding Dutch nationality30,00460.000,00
Verklaring omtrent burgerlijke staat / Statement regarding civil status30,00460.000,00
Verklaring omtrent inkomens / Statement of income and assets30,00460.000,00
Verklaring van voornemen huwelijk / Statement of no impediment to marriage30,00460.000,00
Verklaring van in leven zijn / Statement of being alive30,00460.000,00
Verklaring van woonplaats / Statement of residence30,00460.000,00

Legalisaties / LegalisationsEURIDR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen26,25400.000,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents103,001.590.000,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document131,002.020.000,00

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.