Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Ghana

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de Nederlandse ambassade in Accra kunt u alleen contant betalen, in Ghanese Cedis (GHS).

Tarieven geldig vanaf 1 juni 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity cardEURGHS
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over)144,601.175,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18)126,101.025,00
Zakenpaspoort / Business passport144,601.175,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18)126,101.025,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over)143,451.165,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18)110,15895,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passeror emergency document51,55415,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passerfor a corpse60,00485,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location**23,00185,00
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Visa

EUR    

GHS

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6)GratisFree of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11)40,00325,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee80,00650,00
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee****35,00280,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6)GratisFree of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11)40,00325,00
Caribisch visum / Caribbean visa80,00650,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay

----
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland 
**** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationalityEURGHS
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single200,001.625,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint342,002.780,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor22,00175,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard945,007.680,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard1.206,009.800,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered703,005.715,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered965,007.845,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor139,001.130,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)350,002.845,00

Consulaire documenten / Consular documentsEURGHS
Consulaire verklaringen / Consular statements30,00240,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate26,25210,00

Legalisaties / LegalisationsEURGHS
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen26,25210,00
Legalisatie document / Legalisation document26,25210,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents103,00835,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document131,001.065,00

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.