Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Frankrijk

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Betaling aan de balie is enkel mogelijk per bankpas (alle bankpassen behalve American Express).

Schriftelijke aanvragen (consulaire verklaringen) kunnen ook worden betaald per overmaking aan de ING Bank:
t.n.v. “Ministerie van Buitenlandse Zaken - Betreft CSO”
met omschrijving “PAR - naam product - naam”

IBAN: NL74 INGB 0705 4541 77
BIC: INGBNL2A

Consulaire tarieven 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passeport et carte d'identitéEUR
Paspoort meerderjarige / Passeport adulte144,60
Paspoort minderjarige / Passeport < 18 ans126,10
Zakenpaspoort / Passeport business144,60
Zakenpaspoort minderjarige / Passeport business < 18 ans126,10
ID-kaart meerderjarige / Carte d'identité adulte143,45
ID-kaart minderjarige / Carte d'identité < 18 ans110,15
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer ou document d'urgence51,55
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer mortuaire60,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie*/ Supplément demande de passeport ou de carte d'identité à un autre endroit**23,00
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers./** Demande de passeport ou de carte d’identité auprès d’un guichet proposant ce service à titre exceptionnel. Le supplément s’applique à toutes les demandes.

Visa

EUR

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visa Schengen enfants < 6 ansGratis
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visa Schengen enfants 6 - 11 ans40,00
Schengenvisum normaal tarief / Visa Schengen tarif normal80,00
Schengenvisum laag tarief*** / Visa Schengen tarif réduit****35,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visa pour les Caraïbes enfants < 6 ansGratis
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visa pour les Caraïbes (max 30 jours) enfants 6 - 11 ans40,00
Caribisch visum / Visa pour les Caraïbes80,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV, tarifs différents, dependant du type de MVV--
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland   
**** 
facilitation des visas pour les citoyens de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Biélorussie, du Cap-Vert et de la Russie

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtenir la nationalité néerlandaiseEUR
Optieprocedure: enkelvoudig / Procédure d'option: simple200,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Procédure d'option: multiple342,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Procédure d'option: mineur accompagnant22,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: simple, standard945,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: multiple, standard1.206,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: simple, tarif réduit703,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: multiple, tarif réduit965,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: mineur accompagnant139,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Examen d'intégration civique (pour naturalisation)350,00

Consulaire documenten / Documents consulaireEUR
Consulaire verklaringen / Déclaration consulaire30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copie certifiée conforme26,25

Legalisaties / LegalisationsEUR
Legalisatie handtekening Nederlander / Légalisation signature d'un Néerlandais26,25

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.