Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Costa Rica

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt betalen met bank- of creditcard, of contant in CRC (colones).

Consulaire tarieven vanaf 1 augustus 2022

Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidadEURCRC
Paspoort meerderjarige / Pasaporte adulto144,6097.700,00
Paspoort minderjarige / Pasaporte menor de 18 años126,1085.200,00
Zakenpaspoort / Pasaporte de negocios144,6097.700,00
Zakenpaspoort minderjarige / Pasaporte de negocios menor de 18 años126,1085.200,00
ID-kaart meerderjarige / Tarjeta de identidad adulto143,4596.900,00
ID-kaart minderjarige / Tarjeta de identidad menor de 18 años110,1574.400,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia51,5534.800,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Salvoconducto para transporte de restos mortales60,0040.500,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Recargo solicitudes de pasaporte y tarjeta de identidad en una ubicación diferente **23,0015.500,00

* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Solicitud en una oficina donde normalmente no se pueden solicitar pasaportes o tarjetas de identidad. El suplemento se aplica a todos los solicitantes.

Visados

EUR

CRC

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visado Schengen niños menores de 6 añosGratisGratis
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visado Schengen menores de edad (de 6 a 11 años)40,0027.000,00
Schengenvisum normaal tarief / Visado Schengen80,0054.000,00
Schengenvisum laag tarief*** / Visado Schengen tarifa reducida****35,0023.600,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visado caribeño, niños menores de 6 añosGratisGratis
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visado caribeño, niños de 6 a 11 años40,0027.000,00
Caribisch visum / Visado caribeño80,0054.100,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (permiso de residencia provisional) la tarifa varía según el propósito de la estancia--
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland
**** facilitación de la expedición de visados para los ciudadanos de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Cabo Verde y Rusia

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtener la nacionalidad holandesaEURCRC
Optieprocedure: enkelvoudig / Opción simple200,00135.100,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Opción en conjunto342,00231.000,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Opción incluyendo menor de edad22,00 14.800,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalización simple945,00638.500,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalización en conjunto1.206,00814.800,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalización simple, tarifa rebajada703,00475.000,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalización en conjunto, tarifa rebajada965,00652.000,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalización incluyendo menor de edad139,0093.900,00
Inburgeringsexamen voor naturalisatie / Examen de naturalización350,00236.400,00

Consulaire documenten / Documentos consularesEURCRC
Consulaire verklaringen / Certificados consulares30,0020.200,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada26,2517.700,00

Legalisaties / LegalizacionesEURCRC
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés26,2517.700,00
Bemiddeling opvragen document / Mediación en la solicitud de un documento103,00 69.500,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren / Mediación en la solicitud, trámite y legalización documento131,0088.500,00

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.