Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in de Democratische Republiek Congo

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

De kosten voor de genoemde dienstverlening moeten in contant en in US dollars worden betaald. 

Tarieven vanaf 1 augustus 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passeport et carte d'identitéEURUS Dollars
Paspoort meerderjarige / passeport adulte144,60147,00
Paspoort minderjarige / passeport < 18 ans126,10128,00
Zakenpaspoort / passeport business144,60147,00
Zakenpaspoort minderjarige / passeport business < 18 ans126,10128,00
ID-kaart meerderjarige / carte d'identité adulte143,45146,00
ID-kaart minderjarige / carte d'identité < 18 ans110,15112,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer ou document d'urgence51,5552,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer mortuaire60,0061,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Supplément demande de passeport ou de carte d'identité à un autre endroit**23,0023,00
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Demande de passeport ou de carte d’identité auprès d’un guichet proposant ce service à titre exceptionnel. Le supplément s’applique à toutes les demandes.

Visa

EUR

USD

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visa Schengen enfants < 6 ansGratisGratis
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visa Schengen enfants 6 - 11 ans40,0040,00
Schengenvisum normaal tarief / Visa Schengen tarif normal80,0081,00
Schengenvisum laag tarief*** / Visa Schengen tarif réduit****35,0035,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visa pour les Caraïbes enfants < 6 ansGratisGratis
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visa pour les Caraïbes enfants 6 - 11 ans40,0040,00
Caribisch visum / Visa pour les Caraïbes80,0081,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV, tarifs différents, dependant du type de MVV--
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland   
**** 
facilitation des visas pour les citoyens de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Biélorussie, du Cap-Vert et de la Russie

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtenir la nationalité néerlandaiseEURUSD
Optieprocedure: enkelvoudig / Procédure d'option: simple200,00203,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Procédure d'option: multiple342,00348,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Procédure d'option: mineur accompagnant22,0022,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: simple, standard945,00963,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: multiple, standard1.206,001.229,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: simple, tarif réduit703,00716,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: multiple, tarif réduit965,00983,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: mineur accompagnant139,00141,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Examen d'intégration civique (pour naturalisation)350,00356,00

Consulaire documenten / Documents consulaireEURUSD
Consulaire verklaringen / Déclaration consulaire30,0030,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copie certifiée conforme26,2526,00

Legalisaties / LegalisationsEURUSD
Legalisatie handtekening Nederlander / Légalisation signature d'un Néerlandais26,2526,00
Legalisatie document / Légalisation d'un document26,2526,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance pour obtenir un document103,00104,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance pour obtenir et légaliser/apostiller un document131,00133,00

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.