Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Canada

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, identiteits (ID-) kaart of een consulaire verklaring. In persoon kunt u alleen betalen met kredietkaart, -bij voorkeur MasterCard/Visa (Amex wordt niet geaccepteerd)-, of met een PIN /betaalpas. Het is mogelijk dat bij betaling met een credit card of betaalpas uw bank extra kosten in rekening brengt.

Tarieven vanaf 1 augustus 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity cardEURCAD
Paspoort meerderjarige / Passport adult144,60188,00
Paspoort minderjarige / Passport minor126,10164,00
Zakenpaspoort / Business passport144,60188,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor126,10164,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult143,45187,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor110,15143,00
Nooddocument of Laissez-Passer / Emergency document/LP51,5567,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location**23,0029,00
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Visa

EUR

CAD

Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa Normal Fee80,00104,00
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa children < 6 yearsGratis / Free of charge--
Schengenvisum kinderen 6 - 11 jaar / Schengen visa children 6 - 11 years40,0052,00
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee****35,0045,00
Caribisch visum / Caribbean visa80,00104,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa children  < 6 yearsGratis / Free of charge--
Caribisch visum kinderen (6-11) / Caribbean visa children (6-11)40,0052,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay----
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland
**** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia

Nederlandse nationaliteit krijgen  / Obtaining Dutch nationality  EURCAD
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single200,00260,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural342,00445,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor22,0028,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard945,001.232,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard 1.206,001.572,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 703,00916,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturilisation: joint, lowered 965,001.258,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation : additional fee for a minor139,00181,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00456,00

Consulaire documenten / Consular documents (for Dutch Nationals only)EUR        CAD
Consulaire verklaringen / Consular statements30,0039,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate26,2534,00

Legalisaties / LegalisationsEUR         CAD
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen      26,2534,00
Legalisatie document / Legalisation document26,2534,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents103,00134,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/ apostilleren document / Assistance in requesting and legalising or affixing an apostille131,00170,00

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.