Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Argentinië

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

U kunt met uw Nederlandse/lokale pinpas en/of credit kaart betalen, of contant in Argentijnse pesos (gepast). American Express functioneert helaas niet.

Let op: Betaalt u met een Argentijnse bankpas? Over de reeds genoemde belasting  “Impuesto PAIS” van 30% wordt nog een belasting van 35% geheven, de zogenaamde “Impuesto a Ganancias”.

Tarieven vanaf 1 juli 2022

Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidadEURPESOS  
Paspoort meerderjarige / Pasaporte adulto144,6019.051,00
Paspoort minderjarige / Pasaporte menor de 18 años126,1016.613,00
Zakenpaspoort / Pasaporte de negocios144,6019.051,00
Zakenpaspoort minderjarige / Pasaporte de negocios menor de 18 años126,1016.613,00
ID-kaart meerderjarige / Tarjeta de identidad adulto143,4518.899,00
ID-kaart minderjarige / Tarjeta de identidad menor de 18 años110,1514.512,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia51,556.791,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Salvoconducto para transporte de restos mortales60,007.905,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Recargo solicitudes de pasaporte y tarjeta de identidad en una ubicación diferente **23,003.030,00
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Solicitud en una oficina donde normalmente no se pueden solicitar pasaportes o tarjetas de identidad. El suplemento se aplica a todos los solicitantes.

Visa / Visados

EUR

PESOS

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visado Schengen niños menores de 6 añosGratisGratis
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visado Schengen menores de edad (de 6 a 11 años)40,005.270,00
Schengenvisum normaal tarief / Visado Schengen80,0010.540,00
Schengenvisum laag tarief*** / Visado Schengen tarifa reducida****35,004.611,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visado caribeño, niños menores de 6 añosGratisGratis
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visado caribeño, niños de 6-11 años40,005.270,00
Caribisch visum / Visado caribeño80,0010.540,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (permiso de residencia provisional) la tarifa varía según el propósito de la estancia----
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland 
**** facilitación de la expedición de visados para los ciudadanos de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Cabo Verde y Rusia

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtener la nacionalidad holandesaEURPESOS
Optieprocedure: enkelvoudig / Opción simple200,0026.350,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Opción en conjunto342,0045.059,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Opción incluyendo menor de edad22,002.898,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalización simple945,00124.505,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalización en conjunto1.206,00158.893,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalización simple, tarifa rebajada703,0092.621,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalización en conjunto, tarifa rebajada965,00127.140,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalización incluyendo menor de edad139,0018.313,00
Inburgeringsexamen voor naturalisatie / Examen de naturalización350,0046.113,00

Consulaire documenten / Documentos consularesEURPESOS
Consulaire verklaringen / Certificados consulares30,003.952,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada26,253.458,00

Legalisaties / LegalizacionesEURPESOS
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés26,253.458,00
Bemiddeling opvragen document / Mediación en la solicitud de un documento103,0013.570,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren / Mediación en la solicitud, trámite y legalización documento131,0017.259,00

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.