Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Algerije

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de Nederlandse ambassade in Algiers kunt u alleen contant betalen in Algerijnse dinars (DZD).

Consulaire tarieven vanaf 1 augustus 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passeport et carte d'identité / Passport and identity cardEUR DZD
Paspoort meerderjarige / Passeport adulte / Passport adult144,60 21.200,00
Paspoort minderjarige / Passeport < 18 ans / Passport minor (under 18)126,10 18.500,00
Zakenpaspoort / Passeport business / Business passport144,60 21.200,00
Zakenpaspoort minderjarige / Passeport business < 18 ans / Business passport minor (under 18)126,1018.500,00
ID-kaart meerderjarige / Carte d'identité adulte / ID card adult143,45 21.000,00
ID-kaart minderjarige / Carte d'identité < 18 ans / ID card minor (under 18)110,15 16.100,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Document d'urgence / Emergency document51,55 7.500,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer mortuaireLaissez-passer for a corpse60,008.800,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Supplément demande de passeport ou de carte d'identité à un autre endroit** / Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location***23,003.300,00
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Demande de passeport ou de carte d’identité auprès d’un guichet proposant ce service à titre exceptionnel. Le supplément s’applique à toutes les demandes.
*** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Visa

EUR

DZD

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visa Schengen enfants < 6 ans / Schengen visa child (under 6)GratisGratis/Free of charge
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visa Schengen enfants 6 - 11 ans / Schengen visa child (6-11)40,005.800,00
Schengenvisum normaal tarief / Visa Schengen tarif normal / Schengen visa normal fee80,0011.700,00
Schengenvisum laag tarief**** / Visa Schengen tarif réduit***** / Schengen visa low fee******35,005.100,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visa pour les Caraïbes enfants < 6 ans / Caribbean visa child (under 6)GratisGratis/Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visa pour les Caraïbes enfants 6 - 11 ans / Caribbean visa child (6-11)40,005.800,00
Caribisch visum / Visa pour les Caraïbes / Caribbean visa80,0011.700,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV, tarifs différents, dependant du type de MVV / MVV, different fees, depending on purpose of stay

----

**** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland   
***** facilitation des visas pour les citoyens de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Biélorussie, du Cap-Vert et de la Russie

****** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtenir la nationalité néerlandaise / Obtaining Dutch nationalityEURDZD
Optieprocedure: enkelvoudig / Procédure d'option: simple / Option procedure: single200,0029.300,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Procédure d'option: multiple / Option procedure: joint342,0050.200,00

Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Procédure d'option: mineur accompagnant / Option procedure: additional fee for a minor

22,003.200,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: simple, standard / Naturalisation: single, standard945,00138.700,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: multiple, standard / Naturalisation, joint, standard1.206,00177.000,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: simple, tarif réduit / Naturalisation, single, lowered703,00103.200,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: multiple, tarif réduit / Naturalisation, joint, lowered965,00141.700,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: mineur accompagnant / Naturalisation, additional fee for a minor139,0020.400,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Examen d'intégration civique (pour naturalisation) / Civic integration exam (for naturalisation)350,0051.300,00

Consulaire documenten / Documents consulaire / Consular documentsEURDZD
Consulaire verklaringen / Déclaration consulaire / Consular statements30,004.400,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copie certifiée conforme / Statement true copy of original or true duplicate26,253.800,00

Legalisaties / Legalisations / LegalisationsEURDZD
Legalisatie handtekening Nederlander / Légalisation signature d'un Néerlandais / Legalisation signature Dutch citizen26,253.800,00
Legalisatie document / Légalisation d'un document / Legalisation document26,253.800,00

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.