NederlandWereldwijd

Hoe zet ik een akte uit het buitenland om?

U kunt alleen de gemeente Den Haag vragen om uw buitenlandse akte om te zetten naar een Nederlandse akte. Dat kan via een digitaal formulier. Verzamel de documenten die nodig zijn voor uw aanvraag en upload deze. Zodra de gemeente u daarom vraagt, stuurt u de originele documenten per post op.

Let op: Woont u in Nederland? Registreer uw buitenlandse akte dan eerst bij de gemeente waar u ingeschreven bent. De gemeente neemt de akte op in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarna kunt u de akte bij de gemeente Den Haag laten omzetten in een Nederlandse akte.

Welke akten kan ik laten omzetten?

De gemeente Den Haag kan de volgende documenten uit het buitenland omzetten:

  • geboorteakte
  • trouwakte of akte van geregistreerd partnerschap
  • overlijdensakte
Let op: Bent u in het buitenland gescheiden? En wilt u uw echtscheiding registreren in Nederland? Dan hangt het af van uw situatie waar u dit kunt doen. Bekijk voor meer informatie de website van de gemeente Den Haag.

Benodigde documenten

Voor de omzetting van een buitenlandse akte heeft u diverse documenten nodig. Welke documenten u moet inscannen en aanleveren, hangt af van de soort akte die u wilt omzetten.

Lees welke documenten u nodig heeft

Verzoek indienen

Heeft u alle documenten die nodig zijn? Dan kunt u de gemeente Den Haag via een digitaal formulier vragen om uw buitenlandse akte om te zetten. Dat kan voor 1 akte of voor meerdere akten tegelijk. 

Na uw verzoek

Beoordeling

Na uw verzoek ontvangt u per e-mail een bevestiging met een kenmerknummer (LTK-nummer). Daarna bekijkt de gemeente Den Haag of uw documenten compleet zijn.

Ontbreekt een document? Dan laat de gemeente u via e-mail weten welk document u nog moet uploaden. Dat doet u in een nieuwe aanvraag. Zijn uw documenten compleet? Dan hoort u via e-mail welke originele documenten u per post moet opsturen. De gemeente controleert deze documenten op echtheid.

Goedkeuring

Keurt de de gemeente Den Haag de omzetting van de akte goed? Dan schrijft de gemeente uw akte in bij de registers van de burgerlijke stand. U krijgt hierover bericht via e-mail. De originele documenten krijgt u per aangetekende post terug.

Let op: Dit betekent niet dat uw akte ingeschreven is in de Basisregistratie Personen (BRP) of de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Ook krijgt u geen burgerservicenummer (BSN).

Hoelang duurt de omzetting?

Een buitenlandse akte omzetten naar een Nederlandse akte duurt maximaal 8 maanden. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk. 

Kosten

U betaalt alleen voor het opsturen en aangetekend terugsturen van uw originele documenten. Het betaalverzoek van de gemeente Den Haag krijgt u samen met de originele documenten in de aangetekende post.

Afschrift of uittreksel aanvragen

Heeft u in de toekomst een afschrift of een meertalig uittreksel nodig van de omgezette akte? U kunt online een afschrift of uittreksel van de akte aanvragen bij de gemeente Den Haag. U hoeft het afschrift of het uittreksel dan niet aan te vragen in het land waar de akte vandaan komt.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.