NederlandWereldwijd

Voorlopige aanslag buiten Nederland

Woont u in het buitenland en moet u in Nederland belasting betalen of krijgt u belasting terug? Dan kunt u mogelijk een voorlopige aanslag krijgen. U betaalt dan iedere maand een bedrag of u krijgt iedere maand een bedrag terug.

Wat is een voorlopige aanslag?

Met een voorlopige aanslag kunt u alvast maandelijks belasting in delen terugkrijgen of in delen betalen. U hoeft dan niet te wachten op de aanslag die u krijgt na het doorgeven van uw inkomen. Een voorlopige aanslag moet u zelf aanvragen. Dit doet u via een formulier.

Heeft u geen voorlopige aanslag? Bekijk dan of u een voorlopige aanslag kunt aanvragen.

U vraagt een voorlopige aanslag aan via het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag voor buitenlandse belastingplichtigen’. Voor ieder belastingjaar is er een eigen formulier dat u online kunt aanvragen.

U kunt uw voorlopige aanslag wijzigen via het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag voor buitenlandse belastingplichtigen’. Voor ieder belastingjaar bestaat er een eigen formulier dat u online kunt aanvragen.

Redenen om uw voorlopige aanslag te wijzigen:

  • u koopt of verkoopt een eigen woning
  • uw gezinssituatie verandert
  • uw inkomen verandert
  • u start een onderneming of heeft inkomsten uit overig werk
  • u gaat een studie volgen
  • u bereikt de AOW-leeftijd
  • u werkt niet meer in Nederland
  • u bent het niet eens met uw voorlopige aanslag

Formulier voorlopige aanslag versturen

U kunt het formulier voor de voorlopige aanslag alleen op papier invullen. Vul het formulier altijd volledig in. Stuur het daarna per post terug naar de Belastingdienst. Binnen 8 weken na ontvangst van het formulier stuurt de Belastingdienst u een (nieuwe) voorlopige aanslag. Wanneer u deze precies ontvangt hangt ook af van de postbezorging in uw woonland. Betaal niet voordat u de (nieuwe) voorlopige aanslag heeft gekregen.

Voorlopige aanslag aanvragen hoeft 1 keer

U hoeft maar 1 keer een voorlopige aanslag aan te vragen. Daarna ontvangt u elk jaar in december een brief van de Belastingdienst. Hierin staat welk bedrag u volgend jaar via uw voorlopige aanslag ontvangt of moet betalen. In de brief staat ook hoe de Belastingdienst het bedrag heeft berekend. Controleer deze gegevens en geef wijzigingen door als dat nodig is.

Let op: Geef het altijd door als uw situatie wijzigt. De Belastingdienst bepaalt een voorlopige aanslag op basis van informatie uit voorgaande jaren. Wijzigt uw inkomen bijvoorbeeld en u geeft dit niet door? Dan is uw voorlopige aanslag te hoog of te laag. U moet dan na afloop van het jaar bijbetalen (met rente) of u krijgt geld terug.

Tot wanneer kan ik een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen?

Wilt u weten tot wanneer u een voorlopige aanslag kunt aanvragen of wijzigen? Dat ligt eraan of u aangifte inkomstenbelasting moet doen. U doet dit over het jaar waarover u de voorlopige aanslag wilt aanvragen of wijzigen.

U kunt een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen tot de datum waarop uw inkomensoverzicht binnen moet zijn. De datum staat op uw aangiftebrief.

Heeft u uitstel gekregen? Dan heeft u een nieuwe datum gekregen. Tot die datum kunt u uw overzicht van inkomsten aanvragen of aanpassen. 

U kunt een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen tot 1 mei ná het jaar erna. Voor 2024 is dat dus tot 1 mei 2025.

Voorlopige aanslag betalen

U ontvangt een acceptgiro waarmee u uw voorlopige aanslag kunt betalen. Gebruikt u deze niet? Vermeld dan het betalingskenmerk bij uw overschrijving. Dit kenmerk staat op de acceptgiro.

Verhuist u binnenkort naar het buitenland?

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons