NederlandWereldwijd

Betaal ik inkomstenbelasting over mijn tweede woning in Nederland?

Heeft u naast uw woning in uw woonland een tweede woning in Nederland, bijvoorbeeld een vakantiewoning? Ook als u in het buitenland woont, betaalt u inkomstenbelasting in Nederland over deze woning.

Hoogte belasting tweede woning

Hoeveel inkomstenbelasting u over uw woning in Nederland moet betalen, hangt af van:

  • de WOZ-waarde van uw woning
  • een eventuele schuld op uw woning
Let op: Heeft u een partner en bent u beiden voor 50% eigenaar van de woning? Dan houdt de Belastingdienst in de berekening van uw belasting rekening met 50% van de waarde van deze woning.

Als u geen fiscaal partner bent vult u beide alleen uw eigen deel in. De Belastingdienst houdt er anders geen rekening in de berekening van uw belasting.

Verhuur van de tweede woning

Verhuurt u uw tweede woning? Dan hoeft u de inkomsten uit de verhuur meestal niet op te geven. Biedt u naast de verhuur ook andere diensten aan? Zoals het verzorgen van maaltijden of het verstrekken van beddengoed? Dan moet u misschien wel belasting betalen over de huurinkomsten.

Lees meer over het verhuren van uw tweede woning op Belastingdienst.nl

Aangifte inkomstenbelasting doen

Vul in uw belastingaangifte de gegevens van uw woning in Nederland in, zoals het adres en de WOZ-waarde. U krijgt de WOZ-waarde van de gemeente waar uw woning staat.

Lees hoe u aangifte inkomstenbelasting doet in Nederland vanuit het buitenland

Andere belastingen die u moet betalen

Onroerendezaakbelasting

Naast inkomstenbelasting betaalt u voor uw woning in Nederland ook onroerendezaakbelasting. U krijgt hierover bericht van de Nederlandse gemeente waar uw woning staat.

Overdrachtsbelasting

Bent u sinds kort eigenaar van uw woning in Nederland? Dan moet u ook overdrachtsbelasting betalen. Hoe u betaalt, hangt af van de manier waarop u eigenaar bent geworden.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons

Ook nuttig