NederlandWereldwijd

Stappenplan auto exporteren bij een verhuizing naar het buitenland

Wilt u uw auto met Nederlands kenteken inschrijven in een ander land? Dan moet u de auto eerst uit het Nederlandse kentekenregister laten uitschrijven. Dit heet exporteren of uitvoeren. Uw auto exporteren kunt u zelf doen of laten doen door een bedrijf.

Let op: Is uw auto al in het buitenland? Dan kunt u uw auto misschien online uitschrijven. Lees hoe u een auto kunt uitschrijven die al in het buitenland is.

Zelf doen of een bedrijf inhuren

Het kost tijd en moeite om een auto te exporteren. U kunt ervoor kiezen om de export van uw auto door een bedrijf te laten regelen. Dat kost meer geld, maar bespaart u moeite. Regelt u de export zelf? Volg dan de stappen hierna. 

Neemt u een camper, caravan, motor of ander voertuig mee bij uw verhuizing? Op kleine verschillen na gaat het exporteren op dezelfde manier.

Stap 1: Meld uw auto aan voor export

Meld uw auto aan voor export bij een keuringsstation van de RDW of een erkend exportbedrijf. Dit kost geld. U betaalt de kosten aan de balie. U hoeft geen afspraak te maken. 

Neem mee: 

  • uw geldige paspoort, ID-kaart of rijbewijs
  • uw kentekencard en de tenaamstellingscode, of uw papieren tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs
  • kentekenplaten (als u die heeft)

Bent u de kentekencard of tenaamstellingscode kwijt? Op RDW.nl leest u hoe u een nieuw kentekenbewijs kunt aanvragen en hoe u een nieuwe tenaamstellingscode kunt aanvragen.

Heeft u betaald? De RDW of het exportbedrijf verwijdert uw kenteken direct uit het Nederlandse kentekenregister. U krijgt de volgende documenten: 

  • Een vrijwaringsbewijs (bewijs dat de registratie is stopgezet)
  • De kentekencard waarvan een hoekje is afgeknipt of het tenaamstellingsbewijs (deel 1B)
  • Het papieren kentekenbewijs deel II voor uitvoer (bewijs van export). Dit heeft u samen met de kentekencard of het tenaamstellingsbewijs nodig voor de registratie van de auto in het buitenland.

Stap 2: Stop uw autoverzekering

Uw autoverzekering is niet meer geldig zodra uw auto uit het Nederlandse kentekenregister is uitgeschreven. Zet uw autoverzekering dus stop.

Denk er wel aan dat u uw auto tijdelijk moet verzekeren als u ermee naar het buitenland rijdt (stap 3). 

Stap 3: Maak uw auto klaar voor de reis naar het buitenland 

U moet nog enkele zaken regelen voordat u uw auto naar het buitenland kunt brengen. 

Nadat uw auto is aangemeld voor export mag u er nog 14 dagen mee rijden in Nederland. Dat mag alleen als de apk-keuring nog geldig is. Op het papieren kentekenbewijs deel II staat tot wanneer u met het voertuig in Nederland mag rijden. U moet wel een exportkentekenplaat op uw auto hebben. Dat is een witte plaat met zwarte letters. U mag de plaat zelf maken, zolang deze ook bij slecht weer leesbaar is. U kunt ook een plaat laten maken bij een kentekenplaatbedrijf. Neem dan uw kentekencard of papieren kentekenbewijs mee.

Uw autoverzekering is niet meer geldig wanneer uw auto is uitgeschreven uit het Nederlandse kentekenregister. Maar een autoverzekering is verplicht wanneer u in Nederland rijdt. Sluit daarom een tijdelijke verzekering af voor de tijd dat uw auto nog niet in uw nieuwe woonland is ingeschreven. Neem contact op met een verzekeraar om dit te regelen.

U mag in Nederland 14 dagen met uw exportkenteken rijden, maar dat mag niet in alle landen. Vraag bij de lokale autoriteiten of u in dat land mag rijden met uw exportkentekenplaat.

Als u naar een land buiten de Europese Unie (EU) verhuist, moet u uw auto aangeven als exportgoed bij de Douane.
Lees meer over uitvoeraangifte doen bij de Douane

Stap 4: Registreer uw auto in uw nieuwe woonland

Zodra u in uw nieuwe woonland bent, moet u de auto daar inschrijven. Hoe dat moet, verschilt per land.

Schrijf u in bij een Duitse gemeente

Schrijf u in bij een Duitse gemeente. U ontvangt dan een bevestiging van inschrijving: de Meldebestätigung of Meldebescheinigung. Dit document heeft u nodig om uw auto in Duitsland te kunnen inschrijven. 

Laat uw auto keuren bij de TÜV

Ga met uw auto naar de TÜV voor een Vollgutachten (volledige keuring). Na de keuring krijgt u een deutsches Datenblatt. Met dit document gaat u naar de Zulassungsstelle in uw gemeente of regio. Daar schrijft u uw auto in. U krijgt een Fahrzeugbrief, een Fahrzeugschein en Duitse kentekenplaten voor uw auto. Het proces voor het betalen van wegenbelasting (Kraftfahrzeugsteuer) start automatisch.

Vraag in uw nieuwe woonland waar en hoe u de inschrijving van uw auto regelt. Denk er ook aan dat u in uw nieuwe woonland belasting moet betalen en een autoverzekering moet afsluiten.

Verhuist u naar een land in de Europese Unie (EU)? Lees meer over het inschrijven van uw auto in een EU-land (Europa.eu).

Stap 5: Check of u bpm kunt terugkrijgen

Heeft u bpm betaald toen u uw auto kocht of importeerde? Misschien kunt u een deel terugkrijgen wanneer u emigreert. Dit kan alleen als u naar een land in de Europese Unie (EU) verhuist.

Bekijk de voorwaarden om bpm terug te krijgen (Belastingdienst)

Ook regelen als u gaat verhuizen naar het buitenland

Bekijk wat u nog meer kunt regelen als u naar het buitenland verhuist

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.